کد : 28502
تاریخ درج مقاله : سه شنبه 25 مرداد 1390 
خواص سوره یوسف
«من قرأ سورة یوسف فی کل یوم أو یوم أو فی کل لیلة بعثه الله یوم القیامة و جماله مثل جمال یوسف علیه السلام و لا یصیبه فزع یوم القیامة و کان من خیار عباد الله الصالحین و کان جیرانه من عباد الله الصالحین، ثم قال و إن یوسف علیه السلام کان من عباد الله الصالحین و او من فی الدنیا أن الدنیا أن یکون زانیا أو فحاشا».....
 گروه : معارف اسلامي / آشنايي با قرآن كريم / خواص سوره ها
خواص سوره یوسف
«من قرأ سورة یوسف فی کل یوم أو یوم أو فی کل لیلة بعثه الله یوم القیامة و جماله مثل جمال یوسف علیه السلام و لا یصیبه فزع یوم القیامة و کان من خیار عباد الله الصالحین و کان جیرانه من عباد الله الصالحین، ثم قال و إن یوسف علیه السلام کان من عباد الله الصالحین و او من فی الدنیا أن الدنیا أن یکون زانیا أو فحاشا«
امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس سوره ی یوسف را هر روز یا هر شب قرائت نماید، خداوند او را در روز قیامت در حالی که به زیبایی و جمال حضرت یوسف علیه السلام است محشور می نماید و از روز قیامت هیچ هول و هراسی نداشته باشد و خودش و همسایگانش (دوستانش) از جمله ی بندگان صالح خداوند به شمار آیند، سپس حضرت فرمود: و همانا حضرت یوسف علیه السلام از بندگان صالح (درستکار) خداوند بود (و کسی که این سوره را قرائت نماید) از این که در دنیا جزء زنا کنندگان و یا فحش دهندگان شمرده شود در امان است« تفسیر العیاشی، ج2، ص166
ختومات و توسلات
یافتن شغل مناسب و رزق و روزی
قال الصادق علیه السلام: «من کتبها و جعلها فی منزله ثلاثة أیام و أخرجها منه إلی جدار من جدران من خارج البیت و دفنها لم یشعر إلا و رسول السلطان یدعوه إلی خدمته و یصرفه إلی حوائجه بإذن الله تعالی و أحسن من هذا کله أن یکتبها و یشربها یسهل الله له الرزق و یعجعل له الحظ بإذن الله تعالی«
امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که این سوره را بنویسد و سه روز در منزل خود نگه دارد و بعد از آن خارج کرده و در دیوار بیرون منزل آن را پنهان نماید، به طوری که کسی از آن اطلاع پیدا نکند، طولی نمی کشد فرستاده ای از بزرگی می آید و او را به کار دعوت می کند و حوایجش را به اذن خدای متعال برآورده می سازد و بهتر از تمام اینها این است که سوره را نوشته و با آب بشوید و از آن بنوشد، خداوند به آسانی به او رزق و روزی عنایت می کند و برای او از طرف خداوند رزق و بهره ای مقرر می شود. تفسیر البرهان، ج4، ص16
برآورده شدن حوایج
ذکر شده که اگر کسی در کاری متحیر و معطل بوده و هیچ کاری از دست او برنیاید، در روز پنج شنبه اول ماه و جمعه دوم ماه روزه بگیرد و شب در هنگام خواب این آیات شریفه «و قال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدینا مکین أمین" قال اجعلنی علی خزائن الأرض إنی حفیظ علیم" و کذالک مکنا لیوسف فی الأرض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء و لانضیع أجر المحسنین« آیات 54-55 را بخواند و در روز جمعه بعد از نماز صبح آن را بنویسد و وقت افطار و باز بعد از نماز عشاء آیات فوق را بخواند و همچنین قبل از خواب نیز آیات را بخواند و بعد صد بار (لا إله إلا الله) و بعد صد مرتبه (الله اکبر) و صد مرتبه (سبحان الله) و صدمرتبه (أستغفر الله) و صدمرتبه (صلوات) بفرستد و بخوابد، پس وقتی که از خواب برخاست در نیت داشته باشد که نسبت به هیچ کس ظلم و ستم ننماید و از راه صدق و راستی جدا نشود و آیات شریفه ای را که نوشته بود بر بالای درب آویزان نماید، حاجت او در همان هفته برآورده شود ان شاء الله. خواص الآیات، ص 74
خلاصی از زندان
اگر کسی را به ناحق زندانی کرده باشند، این آیه ی شریفه را «فلما دخلوا علی یوسف اوی إالیه أبویه و قال ادخلو مصر إن شاءالله آمنین" و رفع أبویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا أبت هذا تأویل رویای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد أحسن بی إذا أخرجنی من السجن و جاء بکم من البدو من بعد أن نزغ الشیطان بینی و بین إخوتی إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم« خواص الآیات، ص75