سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
 علم و فرهنگخانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي
از دیگر صفات خداوند علم خدا و اراده ی ما است. خدا می داند که فردا احمد به مسافرت می رود،علم خدا و اراده ی احمد چه نسبتی با هم پیدا می کنند؟آیا احمد فردا مجبور خواهد بود که به مسافرت...
دنیا با همه پیچیدگی هایش از نظام ساده ریاضی برخورداراست؛ چرا که ریاضیات، عقلانی ترین نظامی است که می توان در قالب آن عدالت را سامان داد و از آنجایی که نظام احسن الهی بر نظام عدالت پی...
معاد بازگشت است ؛بازگشت روح به بدن ؛بازگشت به حیات و زندگی دیگر.و شاید بهتر باشد بگوئیم :انتقال..... انسان از مراحل مختلفی گذشته ؛زمانی ذره ای ناچیز بوده ،سپس جنین شده و از شیره ی...
صفات خدا را می توان از آفریده هایش شناخت؛او داناست وگرنه نمی توانست هستی را چنین دقیق بیافریند؛حسابگر است وگرنه ظرافت در آفریده های او نبود؛تواناست و آفرینش ستارگان شاهد بر این ادعاست؛شنوا...
بحثى كه فراروى ماست‏ بررسى كلمات اميرالمؤمنين على عليه السلام در زمينه صفات خداوند است. بدين‏رو، طبع بحث اقتضا مى‏كند پژوهش ما صرفا نقلى باشد، اما - چنان‏كه خواهد آمد - اميرالمؤمنين...
در فرهنگ اسلامى، جهان عرصه تقابل و هماورى دو »ولايت« است؛ ولايت خدا و دوستان او از يك سو و ولايت شيطان (طاغوت) و پيروان او از سوى ديگر. در اين فرهنگ انسانها يا در خط ولايت خدا و دوستان...
مومنون، بیست و سومین سوره قرآن است که مکی و 128 آیه دارد. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در فضیلت این سوره نقل شده است: هر کس سوره مؤمنون را قرائت نماید فرشتگان الهی...
مفهوم ضروريات دين اين است كه به قدرى واضح است كه اين آموزه از واجبات دينى است كه جاى شكى براى كسى نيست مثلا نماز، كسى نمى تواند ادعا كند كه نمى دانسته نماز از واجبات احكام اسلامى است....
هر دین و آیینى مركب از اصولى است كه با پذیرفتن و اعتقاد بدان گرویدن به دین، نمود و تجلى پیدا مى‏كند و بر عكس یعنى انكار اصل یا اصول دین به منزله ادبار و رو بر تافتن از دین تلقى مى‏شود....
مجموعه تعلیمات اسلامی از یک لحاظ سه بخش را تشکیل می دهد: الف) اصول عقاید، یعنی چیزهائی که وظیفه هر فرد کوشش درباره تحصیل عقیده درباره آنهاست کاری که در این زمینه بر عهده انسان است...
  گروههای مقالات