پنج شنبه سی ام فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
سيد ضياء الدين نور الله فرزند سيد شريف فرزند نور الله از احفاد حضرت سجاد عليه السلام بود. او به صاحب مجالس المؤمنين و شهيد ثالث و بيشتر به قاضی شهيد معروف است قاضی شهيد علامه فاضل و محدثی کامل و مجتهدی راسخ و استوار بود قاضی در فقه و اصول و تفسير مهارت داشت ولی...
دفعات مشاهده: 8611 • تاریخ درج : شنبه 7 اسفند 1389  •
سيد ضياء الدين نور الله فرزند سيد شريف فرزند نور الله از احفاد حضرت سجاد عليه السلام بود. او به صاحب مجالس المؤمنين و شهيد ثالث و بيشتر به قاضی شهيد معروف است قاضی شهيد علامه فاضل و محدثی کامل و مجتهدی راسخ و استوار بود قاضی در فقه و اصول و تفسير مهارت داشت ولی در فن حديث و کلام استاد بود در سال 956 در شوشتر «تستر» خوزستان متولد شد و پس از تحصيلات در ايران و عراق (عتبات و حله و شام و جبل) راهی هندوستان شد و در آنجا به تحقيقات و مطالعات خويش در بستان کتب مختلف اسلامی می افزود سرانجام بر فقه و حديث تمام مذاهب مسلمين تسلط یافت و شهرت دانش او به خاص و عام رسيد. در حالی که مذهب خود را مخفی نگه می داشت. اکبر شاه سلطان هندوستان به سبب فضل و لياقت و کاردانی قاضی القضاة کشور هندوستانش ناميد و در ضمن از او خواست که بر وفق مذاهب اربعه و اجتهاد خودش در سرزمين پهناور هندوستان به کرسی قضاوت نشيند. قاضی در پاسخ اين تکليف به اکبر شاه گفت: هر گاه امری از روی اسلام و قرآن و اجتهاد خودم مستدل گرديد مقيد به یکی از مذاهب نيستم و از مذهب اسلام نيز خارج نيستم (جوابی صحيح و توأم با تقيه شديد) قاضی مدتها بر آنچه وظيفه الهيش بود در آن منصب باقی بود و در پنهانی نيز به تأليف حقايقی از اسلام و علوم آل محمد و برای هدف اصلی خلقت برای نسل آينده بشريت. بعضی علمای اسلامی هندوستان که پير و مذاهب اربعه بودند گه گاه به سلطان حکم قضاوت او را که بر منوال مذهب جعفری بود معروض می داشتند. اما شهيد در پاسخ امرا و علما با ذکر دلايلی کافی قضاوت اسلامی خويش را با استناد به آيات و احاديث به اثبات می رسانيد و آنها را جوابی در مقابل اجتهاد اسلامی قاضی نبود.
مدتها بدين منوال گذشت تا آنکه اکبر شاه مراد و پسرش جهانگيرشاه به جای پدر نشست. با گذشت زمان مخالفين و حسودان عليه سيد شوشتری افزون می شد و علمائی که با مجلس سلطان در تماس بودند شکايتها نمودند و ضمنا دليل متقنی بر تشيع و قضاوت اماميه او در دست نداشتند تا آنکه جوانی را خوب پختند و کشميری وار به عنوان شاگردی به حضور سيد قاضی روانه ساختند و او خود را کاملا شيعی مذهب جا زد هر چند در اوايل قاضی طريق احتياط می نمود ولی پس از سالها تلمذ احتمال ظن بد بدو نمی رفت تا آنکه محرم اسرار شد و به بعضی تأليفات قاضی شهيد مانند کتاب مجالس و احقاق الحق او واقف گشت بعد از مدتی به اصرار کتب مزبور را موقتا به امانت برد و مطالبی چند از آن با نام کتب استساخ نموده بر علمای حسود آگاهی داد و علما که به دنبال فرصت بودند جريان را به عرض نا مبارک همايونی رسانيدند و سلطان جهانگير را متقاعد ساختند که مسلما کسيکه در آثارش چنين و چنان جملاتی باشد صد در صد دوستار اهل بيت و علمای شيعه و پيرو مکتب آنان است (بديهی است شيعه گذشته از آنکه مذهبش جزء مذاهب رسمی نبوده در اقليت قرار داشت و امثال جهانگير گذشته از ايمان به مکتب آن علما در جو سياسی ادامه حکومت خودش تسليم علما شد) گفتند بايد حد بر او جاری شود. جهانگير در پاسخ علما گفت اگر بر شما همگان ثابت شده که او مستوجب حد شرعی است بر او جاری سازيد تا اين سخن از دهان او خارج شد جمعيت مأمورين دربار اين سيد بزرگوار را گرفتند و به وسيله بعض متعصبين با تازيانه خاردار آن قدر بر بدنش کوبيدند تا ندای حق را به جرم احقاق حق لبيک گفت 1019. بيننده عزيز اکنون به اتفاق شما به سراغ کتاب شهداء الفضيله علامه امينی رحمة الله عليه می رويم و جملاتی از آن کتاب در مورد اين شخصيت می خوانيم: نور الله شهيد مشعل دين بود و دريای دانش پرچمدار تشيع بود و شمشير آخته و زبان شيوايش مبلغ توانا و دليری که خداوند برای رهبری و ارشاد خلق بر انگيخته بود و چندان به جهاد پيگير و سرسختانه اش ادامه داد تا جان در راهش به باخت و خونش سرزمين هند را گلگون ساخت او در آن خطه به جنبشی دامنه دار دست زد و به برقراری نظم احکام اسلاه همت گماشت تا جهل و سياهی را به دل به نور و معرفت سازد و چهرۀ حقيقی اسلام را در آينه تشيع به سرزمين آسيا منعکس سازد شايد او نخستين کسی باشد که در سرزمين پهناور هند توضيح مکتب تشيع و عشق به خاندان رسالت را به وسيله آثار خود و با نثار خون خود به عالم بشريت تقديم نمود. او با شيخ بهائی معاصر بود و صاحب تراجم علما اَمل الامل رياض العلما روضات الجنات و ... در فرهنگ رجال خويش تمجيدهای بسيار از او به عمل آورده اند.
صاحب شهداء الفضيله می نويسد از اساتيد او اطلاع درستی نداريم سپس متجاوز از نود و پنج کتاب از آثار او را بر شمرده است که اهم آنها عبارتند از: احقاق الحق در تأييد و اثبات مطالب نهج الحق علامه حلی در ذيل داستان علامه اشاره شده اين کتاب به طريقی منطقی و مستدل مانند الغدير راه حق را می نماياند. مجالس المؤمنين در شرح حال رجال بزرگ شيعه و دانشمندان اسلامی عارفان و شاعران و پادشاهان و غيره، عقايد اماميه ـ انس الوحيد در تفسير، حاشيه تهذيب طوسی، تحفة العقول، تذهيب الاکمام، شرح اثبات واجب الوجود علامه دوانی، شرح دعای صباح، شرح جواهر، شرح حدوث عالم، نهايت الاقدام، مصائب النواصب، تفسير الآيات مشتمل بر تفسير آيات قرآنی چندين حاشيه بر کتب علما و چندين رساله در اصول و فروع و غيره ...
قاضی شهيد در اکبر آباد هندوستان (آگره) به سال 1019 مدفون شد نوشته اند مرحوم علامه حامد حسين هندی قده مقبره او را در زمان خويش به طرز آبرومندانه ای تجديد بنا نمود (هزار و سيصد).
بیشتر بدانید :   • نیکان     • علماء     • بزرگان     • قرن یازدهم     • شوشتری     • ثالث     • سجاد    
شما هم برای قاضی نورالله شوشتری نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای قاضی نورالله شوشتری  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است