پنج شنبه سی ام فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
محمد باقر فرزند محمد تقی مشهور به علامه مجلسی اعلی الله مقامه یکی از بزرگترين علمای جهان اسلام و تشيع است. علامه در احاطه به دانشها و تدوين حديث و تأليف کتاب به آخرين پايه رسيد. او گهرهای گران قيمت اخبار معصومين عليهم السلام را به دست آورد و از گنجهای خاندان عصمت...
دفعات مشاهده: 6584 • تاریخ درج : شنبه 7 اسفند 1389  •
محمد باقر فرزند محمد تقی مشهور به علامه مجلسی اعلی الله مقامه یکی از بزرگترين علمای جهان اسلام و تشيع است. علامه در احاطه به دانشها و تدوين حديث و تأليف کتاب به آخرين پايه رسيد. او گهرهای گران قيمت اخبار معصومين عليهم السلام را به دست آورد و از گنجهای خاندان عصمت بهرۀ کاملتری برد، و در جهان اسلام و تشيع کسی را در ترويج سخنان معصومين در پايه او نمی بينيد. یکی از محققان هندی در جهان علم پس از تحقيق و بررسی از آثار علامه و پی بردن به تأليفات متعدد و همچنين اقيانوس بيکران دانش او مبهوت می نمايد سپس اين جمله را به زبان می آورد اگر دين شعله را دين مجلسی بنامند جا دارد. یک کتاب او به نام بحارالانوار بالغ بر بيست و شش جلد است (با یک ميليون بيت) مجموع مجلدات بحار دائرة المعارفی است شامل تمام احاديث معصومين (به استثنای نهج البلاغه) او شرح و توضيحی نيز به کتب اربعه دارد و آنچه از احاديث معصومين در کتب اربعه موجود نيست در مجلدات بحار تمامی آنها را نقل نموده مرآة العقول و شرح اربعين او در شرح مجموعه کافی و ملاذ الاخبار وی در شرح تهذيب طوسی است گذشته از تأليفات تازی اکثر کتب علامه مانند مجلدات حياة القلوب عين الحيوة، مشکوة الانوار، جلاء العيون، تحفة الزائر، زاد المعاد، حق اليقين، حلية المتقين ساده و به زبان فارسی است کتب مذکور در تاريخ پيامبران و چهارده معصوم، در آداب و سنن و ادعيه و اخلاقيات و اعتقادات نوشته است. او همچنين مجلداتی از تفسير آيات مختلف قرآن، اجازات صد و بيست گانه، آداب حج، آداب رمی، آداب سبق و رمايه، آداب تجهيز اموات، اختيارات، اربعينی در اصول، اربعينی در امامت، اوقات نماز اوقات نوافل، تذکرة الائمه، تعبير رؤيا، تفسير الآيات، توحيد مفضل، شرح صحيفه، شرح روضه کافی، شرح دعای جوشن کبير، شرح الاسماء، تفضيل امير المؤمنين، صراط النجاة، صواعق، الفرق، فوايد، مسائل هندسه، مصابيح، مقياس وجيزه و غيره نيز دارد که تبحر او را در فقه و حديث و تاريخ و غيره آشکار می سازد.
وجيزه و غيره نيز دارد که تبحر او را در فقه و حديث و تاريخ و غيره آشکار می سازد.
بيننده ی عزيز: علامه مجلسی در سال 1037 در خانه دانش و بيت حديث به دنيا چشم گشود و گهواره او پس از تولد به کنار حديث آل محمد صلی الله عليه و آله رفت به سخنان پدر با علما لبخند شادی زد و گذشته از اذان و اقامه کام او را به دوستی محمد و آلش از شير مادری طاهره و هميشه با وضو به سلولهای بدن و جانش افکندند او زگهواره تا گور فرمود قال الصادق و... قال الرسول، کتابخانه او از بستان کتب مملو بود چه آنکه فقط تأليفات و آثار متعدد خود او شامل کتابخانه معظم بود به اضافه هزاران برابر کتب مختلف ديگر و صدها عالم و فاضل به اين بستان کتاب خزيدند و قال الصادق و قال الباقر و قال الرسول شنيدند و اگر فردا در صف مقدم علما علامه را با مجلدات کتب عديده ديدند و جهت محاکمه و گفتار مختلف وعاظ کتاب او را خواستند و خير البشر او را احضار نفرمود عجب مدار چه بسا وی اشرف العلما باشد و اين پيامبر عزيز اشرف الانبيا و باز اگر فردا جناب موسی با آن عصا کنار سيد بحر العلومها چون شاگردی مؤدب اما آن تکيه بر عصا و اين تکيه بر علوم عجب مدار که خير البشر فرمود امثال بحر العلومها از پيامبران بنی اسرائيل بسی بهتر. علامه مجلسی به زبان خويش از نفوذ معنوی و قدرت ظاهری و اصابت رأی به تمام امور مملکتی نيز برخوردار بود. مخصوصا در منصب قضا و رتق و فتق امور مهمه چون اولو الامری مبسوط اليد عمل می کرد. علامه در ترويج اسلام و مکتب و اعلای کلمه حق، اجرای حدود شرعی و مجازات تبه کاران جديتی به سزا داشت.
به فرمان اکيد و قاطع وی بت بزرگ هندوان به اصفهان شکسته شد. و یکی از عشاق صنم در فراق معشوق پس از شکستن بت خود را به دار کشيد!!
علامه در اقامه جمعه و جماعات، تشکيل محافل مذهبی، تشکيل مدارس دينی، گسترش حوزه های درسی، ايجاد مساجد و مدارس مذهبی، اقامه مجلس عزا و بيان احکام و مسائل دينی و مخصوصا نشر و ترويج احاديث معصومين سعيی فراوان می نمود، و به موقع مسئولين مملکتی را در حفظ انتظامات و حفظ حدود و ثغور کشور تشويق می فرمود. همان گونه که تاريخ حاکی است پس از فوت علامه تدريجا حکومت چندين ساله صفويان متزلزل شد و چند سال پس از مرگ وی سرانجام فتنه و شورش افاغنه در زمان حسين صفوی بروز کرد که اغلب شهرهای ايران (مخصوصا اصفهان) به خاک و خون کشيده شد.
بيننده ی عزيز: علامه مجلسی پس از علامه حلی به کثرت تأليفات در جهان اسلام شهرت دارد. صاحب روضات جمع ابيات (سطرهای) تأليفات او را بيش از یک ميليون و چهارصد هزار بيت مرقوم داشته که اگر به شصت سال دوران تکليف او را تقسيم شود سهم هر سال بيست هزار بيت می گردد ولی اين ارقام با توجه به مجموع تأليفات او (و با توجه به نوشته ديگر صاحب تراجم) اشتباه است و خيلی بيش از اين ارقام می گردد علمای بزرگ اصفهان که بعد از شيخ بهائی در دارالعلم اصفهان زندگی می کردند اغلب از اساتيد وی هستند و در اين جزوۀ مختصر، به شرح حال آنها اشاره رفت سال وفات علامه را اغلب 1111 نوشته اند هر چند بعضی وفات او را در 27 ماه رمضان سال 1110 می نويسند قبر شريفش در جامع اصفهان کنار پدر بزرگوارش زيارتگاه است.
 
بیشتر بدانید :   • نیکان     • علماء     • بزرگان     • قرن دوازدهم     • بحار الانوار     • اصفهان    
شما هم برای علامه مجلسی نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای علامه مجلسی  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است