پنج شنبه سی ام فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
در آنجا که شخصيتی چون معصومين خود را مصداق کامل تخلقوا باخلاق الله سازد، و با عالمی مصداق کامل العلما ورثة الانبياء گردد، و یا مصداق کامل حديث علماء امتی افضل من انبياء بنی اسرائيل شود، و یا در آنجائيکه فقيهی قرنها پس از غيبت هر گونه نياز مادی و معنوی خود و مردم...
دفعات مشاهده: 7477 • تاریخ درج : شنبه 21 اسفند 1389  •
در آنجا که شخصيتی چون معصومين خود را مصداق کامل تخلقوا باخلاق الله سازد، و با عالمی مصداق کامل العلما ورثة الانبياء گردد، و یا مصداق کامل حديث علماء امتی افضل من انبياء بنی اسرائيل شود، و یا در آنجائيکه فقيهی قرنها پس از غيبت هر گونه نياز مادی و معنوی خود و مردم خويش را، به وسيله صاحب الامر عليه السلام به طور مستقيم مرتفع سازد، قلمفرسايان جهان در وصف او چه نويسند. بلکه فرشتگان بايد او را وصف کنند، هر چند او از توصيف فرشتگان نيز بی نياز است، که او خود پيشوا و امام بر فرشتگان گرديد و اينان افتخار بر حضور او دارند. گوئی فقه و فقاهت، علم و زعامت، در دست سيد بحر العلوم چون موم است، و مغز آن جناب به علوم مختلف محفوف. نه فقط دانشمندان شيعی را جواب گوست، بلکه علمای مذاهب ديگر را گو اگر سؤالی است؟ آيند، که دريای علوم اينجاست!!
توصيف بعض علما و بزرگواران ما را بايد فردا از زبان سيدالمرسلين در صف محشر بشنويد. آنگاه که سرور انس و جان در حال سخنرانی و احتجاج است و از بيان خدای متعال گويد: فاين تذهبون!! (یا کجا رفتيد و چرا متفرق شديد!!) آنگاه از فرمايشات خير البشر نه فقط سيد مرتضی به وجود امثال بحر العلوم مفتخر است بلکه سيد مرتضی قرن چهارم نيز از وجود اينها مفتخر، و عجب مدار که علی مرتضی و فرزندانش نيز مفتخرند.
فردا در کنار عرش خدا یا در بحبوحات جنان اگر عالمی را توان لقاءالله در کنار معصومين حاصل آيد، امثال اين بزرگان آنجا. یا اگر در قصور سادات طاووس پيامبر و سيد بحر العلوم نيز آنجاست. چه آنکه هم به زهرا محرم است و هم محرم به هر گونه سخنان آنها. و ای کاش فقيران را از اين لذايذ هميشگی قسمتی، و از آن سفره های معنوی بهره ای!! ای دريای علوم تو خود را به اينجا ساختی و چه نيکو هم ساختی، که پس از قرنها مکتب را بهترين فرزند، و صاحب خويش را بهترين پيوند. سرورا، اگر بحرم رفتی صوت قرآن مهدی عليه السلام تو شنيدی، و بيت چه خوش است صوت قرآن...، تو سرودی، و اگر به نمازت تأملی نمودی جمال معشوقت ناگهان بديدی. و اگر سؤال از رويت غايب نمودندی، متحير که آنها را چه جوابی! هر چند به زير لب زمزمه ديدار نمودی، اما به ظاهر ناگزير انکار فرمودی. اگر به مسجد کوفه شدی عشق مهدی تو را به سهله کشانيد، و اين جذبه و کشش فقط تراست. اگر با معشوق وعده ملاقات داشتی حضار مجلس را محترمانه جواب نمودی و کلبه عشق را به معشوق خلوت ساختی. اگر در مکه به هزينه ها درماندی تو را حواله به صراف دادندی و به روزهای بعد نه حجره ای و نه صرافی!! و اين ديدارها وخصوصيات که بدان اشاره شد بين علما و سادات همه کس را نصيب نشد، روحی لک الفداء ای بهترين شاگرد مکتب اولياء و کسی که اولياء به او دم از عشق زنند، من چه صيغه ای که با تو دم از عشق زنم.
علامه طباطبائی سيد مهدی معروف به سيد بحر العلوم اعلی الله مقامه در شب جمعه از ماه شوال سال 1355 در شهر کربلای معلا ديده به جهان گشود و در همان شب پدرش علم الهدی سيد مرتضی به خواب ديد که به امر مولا آقا علی بن موسی عليه السلام شمعی بر فراز خانه اش روشن شد، که نور آن پس از مدتی قسمتی از جهان را فرا گرفت. دقايقی بعد که از تولد فرزندش مهدی مطلع شد، تعبيری نيکو به ذهنش رسيد، که همان تعبير نيکو چند سال بعد جامه عمل به خود پوشيد.
بحر العلوم از کودکی و نوجوانی به نزد والد خويش جناب علم الهدی مقدمات علوم مختلف را پايان برد و در حوزه عتبات از محضر صاحب حدايق، وحيد بهبهانی و مخصوصا شيخ مهدی فتونی و ديگر اعلام بهره ها برد و خود به مقام اجتهاد رسيد و از علمای بزرگ آن عصر به اجازه های مختلف نايل آمد. در زمان شيخ کبير پس از فوت وحيد مدتی به کربلا و چندی در نجف به کرسی تدريس و زعامت بنشست. پس عازم مکه معظمه گرديد و به تدريس اشتغال ورزيد، فضلائی متعدد از مذاهب مختلف گرد شمع وجودش را گرفتند و بهره های معنوی بردند. و او را به خيال خود مهدی موعود خواندند. در اين سال بود که عده ای از یهود به دست دريای علوم مسلمان شدند و مذهب تشيع اختيار نمودند. و هم بدين سال بود که هزينه های مختلف را در اعتلای دين و مذهب صرف نمود و کسريها را از صراف غيبی اخذ نمود. مسلما جو محيط عربستان (مخصوصا مکه) برای اقامت سيد که عدۀ زياد گرد شمع وجودش را فرا گرفته بودند چه بسا امکان خطر، و حساد مختلف در صدد. قبل از آنکه ماجرای شهيد بر سر او آيد، مکه را به قصد نجف ترک فرمود و تا آخر عمر به آنجا تدريس و تبليغ نمود. از آثار او «کتاب دره» در فقه منظوم است، و فوايد و مصابيح او مشهور، و قبر شريفش در نجف معروف، و در هر دو جهان خلوص او منظور...!
 
بیشتر بدانید :   • نیکان     • بزرگان     • علماء     • بحرالعلوم     • حدیث    
شما هم برای سید بحرالعلوم نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای سید بحرالعلوم  

محمد خواجه عمید می گوید:
یک شنبه 16 مرداد 1390
ما را چه به اینکه در مورد چنین بزرگانی حرفی بزنیم فقط اگر بتوانیم توفیق زیارتشان را در آخرت پیدا کنیم انشاالله یا علی