چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه  سال 1397 خورشیدی
اهميت دوست و نقش انکار ناپذير دوست و دوست يابي بر کسي پوشيده نسيت.در برخي از روايات يکي از راه هاي شناخت دين و مذهب افراد شناخت دوستان آنان دانسته شده است.
دفعات مشاهده: 39209 • تاریخ درج : دوشنبه 29 فروردین 1390  •

هميت دوست و دوست يابي در زندگي انسان
اهميت دوست و نقش انکار ناپذير دوست و دوست يابي بر کسي پوشيده نسيت.در برخي از روايات يکي از راه هاي شناخت دين و مذهب افراد شناخت دوستان آنان دانسته شده است.

نيز يکي از نخستين راه ها براي قضاوت درباره شخصيت افراد شناخت معاشران و دوستان آنان شمرده شده است.بهره مندي از معاشران خوب در کنار راز داري مساوي با بهره مندي از خير دنيا و آخرت معرفي شده است.در مقابل داشتن دوستان بد قطعه اي از آتش  و آفت خير و فضيلت دانسته شده است. همه ما مي دانيم که معاشرت با دوستان بد انسان را ناخودآگاه به سوي بدي سوق مي دهد.

امام علي(ع) مي فرمايند:با انسان هاي بدخواه معاشرت مکن چرا که طبع تو ناآگاهانه از طبع او مي دزدد.

پسر نوح به واسطه معاشرت با دوستان بد خاندان نبوتش گم شد.

بسياري از جوانان زماني که به آنها گفته مي شود با دوستان معتاد و فاسد معاشرت نداشته باشيد در پاسخ مي گويند:((من هرگز به اعتياد و فساد کشيده نخواهم نشد)).اما تجربه نشان داده است که به ندرت چنين اتفاقي مي افتد.

امام علي (ع) در نامه اي به حارث همداني درباره دوست گزيني و انتخاب همنشين به او مي فرمايد:  از همنشيني آنکه رايش سست و کارش ناپسند بود بپرهيز که هرکس را از آنکه دوست اوست مي شناسند.

بنابراين دوستان انسان محک خوبي براي شناخت شخصيت او هستند.

 

يک دوست خوب چه ويژگيهاي بايد داشته باشد....

امام صادق(ع) مي فرمايند:دوستي داراي شرايط و حدودي است.اگر کسي همه آن شرايط را داشته باشدکمال صداقت و دوستي را درد و اگر کسي تنها برخي از آنها را داشته باشد هر چند دوست ناميده مي شود اما کمال صداقت و دوستي را ندارد و اگر کسي هيچ يک از آنها را نداشته باشد چيزي از دوستي ندارد و اصلا نبايد او را دوست ناميد:

?-ظاهر و باطن دوست بايد يکسان باشد.

?-افتخارات دوستش را افتخار خود و شکست هاي او شکست خود بداند.

?-ثروت و قدرت رفتار او را با دوستش تغيير ندهد.

?-چيزي را از دوستش دريغ نورزد.

?-در سختي ها دوست خود را رها نکند.

در روايتي هم از حضرت عيسي نقل شده است و هم از پيامبر اکرم(ص) بهترين دوستان کساني دانسته شده اند که:

?-ديدن آنان انسان را به ياد خدا بيندازد.

?-گفتارشان بر دانش انسان بيفزايد.

?-رفتارشان ياد آخرت را در دل انسان زنده کند.

مصاحبت و دوستي با خردمندان حيات و زندگي روح و جان آدمي بوده است.

 

اعتدال در دوستي رارعايت کنيم...

نکته مهمي که در زمينه روابط ميان دوستان تذکر آن و توجه به آن بسيار مهم است حد نگهداشتن در دوستي است.همواره بايد به اين اصل توجه داشت که نبايد همه اسرار خود را براي دوستان هرچند دوستان بسيار نزديک فاش کرد:زيرا هر دوستي اي ممکن است روزي به دشمني تبديل شود(انشاءالله براي هيچکس اين اتفاق نيفته).به همين دليل امامان معصوم سفارش کرده اند که اسرار خود را براي دوستان خود فاش نکنند. مگر مسائلي را که اگر دشمنان شما نيز از آنها مطلع شوند ضرري نداشته باشد.امام علي (ع) مي فرمايند:

دوستت را چندان دوست مدار!مبادا که روزي دشمنت شود و دشمنت را چندان کينه مورز که بود روزي دوستت گردد.

اگر با کسي اختلاف پيدا کرديم نبايد کاري کنيم که هر گونه راه بازگشت را به روي خود و او ببنديم. 

 

امام صادق(ع) مي فرمايند:

پس از قطع ارتباط با دوستت چندان از او بدگويي نکن که راه باز گشت را بر او ببندي.شايد که تجارب زندگي او را به سوي تو باز گرداند. 

 

باهر کسي دوستي نورزيم...

امام علي(ع) در پاسخ با اين پرسش که بدترين دوستان کيان اند؟ مي فرمايند:((کسي که گناه را در چشم انسان زيبا جلوه مي دهد.))آن حضرت از همنشيني و دوستي با افراد چاپلوس نيز بر حذر داشته و مي فرمايند: 

با چاپلوس معاشرت مکن چرا که کارش را در نظر تو زيبا جلوه مي دهد و دوست دارد که تو هم مثل او باشي.
 
شما هم برای اهميت دوست و دوست يابي در زندگي انسان... نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای اهميت دوست و دوست يابي در زندگي انسان...  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است