سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
گروه خونى چيست؟ قطعاً با آنچه بسيارى از جوانان در صحبت هايشان استفاده مى کنند و مى گويند فلان چيز به گروه خون «فلان شخص» نمى خورد فرق دارد! اصلاً خوردن و نخوردن گروه خونى چيست؟ آيا اجزاى سازنده خون افراد با هم فرق دارد ؟
دفعات مشاهده: 14940 • تاریخ درج : چهارشنبه 31 فروردین 1390  •

آشنايي با انواع گروه هاي خونى و تفاوت آنها با هم
گروه خونى چيست؟

قطعاً با آنچه بسيارى از جوانان در صحبت هايشان استفاده مى کنند و مى گويند فلان چيز به گروه خون «فلان شخص» نمى خورد فرق دارد! اصلاً خوردن و نخوردن گروه خونى چيست؟ آيا اجزاى سازنده خون افراد با هم فرق دارد ؟


خون از چه چيز ساخته شده است؟

?- يک فرد بالغ در بدن خود ?ـ? ليتر خون دارد. خون تمام افراد از سفيدپوست تا سياه پوست ترکيبى از سه نوع سلول عمده مشاور در مايعى زردرنگ و چسبناک است. (پلاسما) ?ـ گلبول قرمز (RBC) نوعى سلول که در حدود ??? روز در بدن ما زنده است و ?? ثانيه طول مى کشد تا هر کدام آن تمام بدن را دور بزند و ??% خون را تشکيل مى دهد.

?ـ گلبول سفيد (WBC) که مسؤول جنگ با عفونت ها و مواد بيگانه در خون است (مطلب مربوط به آلرژى را به خاطر آوريد.)

?ـ پلاکت ها (PLT) که کوچکترين سلول خونى هستند و در امر انعقاد خون نقش اساسى دارند و پلاسما نيز جزو اصلى خون است که ?? % آن را آب و ?% باقيمانده را هورمون، پروتئين و مواد غذايى تشکيل مى دهد.

اگر تمام موارد ذکر شده در خون همه ما در حدود معين و مشخصى وجود دارد پس چه چيز باعث مى شود بين خون افراد تفاوت عمده اى به نام «گروه خون» به وجود آيد؟!

عامل تفاوت گروه خونى افراد «وجود يا عدم وجود ملکول هاى پروتئينى مشخصى به نام آنتى ژن و آنتى بادى» است.

«آنتى ژن ها» (در صورت حضور) بر سطح گلبول قرمز و «آنتى بادى ها» داخل پلاسما يا همان مايع خون هستند. پس خون من و شما از نظر کليات آن يکسان است و آنچه باعث مى شود ما امکان اهداى خون به يکديگر را داشته يا نداشته باشيم همين پروتئين هاى ذکر شده است.


«گروه خونى» هر فرد به طور مستقيم به پدر و مادر و آنچه از آنان به او ارث مى رسد، ارتباط دارد. يکى از روش هاى معمول و مهم ارزيابى تفاوت بين انواع خون ها، سيستم (ABO) است. به طور قطع شما فردى با گروه خونى O – B – A يا AB هستيد و راه فرارى هم نداريد (حتى اگر موجودى فضايى باشيد يا بچه پايين ترين يا بالاترين نقطه شهرتان باشيد فرقى نمى کند!)

براساس اين سيستم دسته بندى خون و با توجه به آنچه در مورد آنتى ژن و آنتى بادى گروه خونى گفته شد:


?ـ اگر شما گروه خونى (A) داشته باشيد به اين معناست که بر سطح گلبول هاى قرمزتان آنتى ژن A و در پلاسماى خونتان آنتى بادى B داريد.

?ـ گروه خونى B با کمى توجه متوجه خواهيد شد وضعيت افراد اين گروه کاملاً برعکس گروه قبل است آنها در سطح گلبول هايشان آنتى ژن B و در پلاسما آنتى بادى A دارند.

?ـ فرد گروه خونى AB بر روى گلبول قرمزش هر دو نوع آنتى ژن A و B را دارد و واضح است که در پلاسما هيچ مخالفى نداشته باشد و آنتى بادى موجود نباشد.

?ـ و نهايتاً گروه خونى O به دليل نداشتن هيچکدام از آنتى ژن هاى A و B بر سطح گلبول، آزادانه هر دو نوع آنتى بادى Aو B را در پلاسما دارد.

اما بحث گروه خونى و تفاوت هاى آن به همين جا ختم نمى شود و براى مثال اگر گروه خون شما (A) باشد در کنار آن از کلمه مثبت و منفى هم استفاده مى کنيد! (خيلى ساده يا مثبت هستيد يا منفى اصلاً هم دست خودتان نيست و اين يکى کاملاً ، کاملاً به پدر و مادرتان ربط دارد!)
گروه خون شما به فاکتور ديگرى به نام (Rh) بستگى دارد. يک فرد (Rh+) فردى است که بر روى سطح گلبول هاى قرمز خود آنتى ژن اين فاکتور را دارد. (پس طبيعى است که در پلاسماى او آنتى بادى Rh ديده نشود! درست مانند همان داستان گروه خونى ABO)
از طرفى افراد (Rh-) بر روى گلبول قرمز خود چنين فاکتورى را ندارند، (اين افراد ??% کل مردم هستند.)

حالا متوجه شده ايد که شما به طور يقين ناگزير هستيد يکى از گروه هاى خونى زير را داشته باشيد.

تشخيص گروه خونى:

در آزمايشگاه تشخيص طبى براساس آنچه گفته شد، پس از نمونه گيرى از بيمار، خون کامل او را (خونى که ضد انعقاد دارد و شامل تمام سلول هاى خونى و پلاسما است) به طور قطرات مجزا با معرف هاى مختلف (آنتى A – آنتى B و آنتى Rh) مجاور مى کنند و چسبيدن يا نچسبيدن گلبول ها در مجاورت با قطرات معرف را بررسى مى کنند و گروه خونى مشخص مى شود.

بعد از يک تزريق خون نامتجانس، در بدن نيز همان روند تجمع گلبولى (که در شرايط آزمايشگاهى بين خون و معرف ايجاد مى شود) پيش مى آيد.

به همين خاطر بايد پيش از تزريق خون سازگارى خون بين دهنده و گيرنده آن از نظر سيستم ABO و Rh به خوبى بررسى شود. چرا که در اثر عدم هماهنگى گلبول هاى شخص گيرنده خون به هم مى چسبد و به دنبال اين چسبندگى رگ هاى خونى بسته شده سرانجام خون به ساير نقاط بدن نمى رسد.

از طرف ديگر اين سلول هاى بهم چسبيده که حاوى هموگلوبين (پروتئين حمل کننده اکسيژن) هستند. محتويات خود را که در خارج از سلول سمى است به داخل بدن مى ريزند و حاصل آن درنهايت مرگ گيرنده خون است (پس زدن خون دريافتى)

تمام نکته مربوط به انتقال خون در يک جمله خلاصه مى شود. «براى انتقال خون از شخصى به ديگرى بايد هيچ آنتى بادى مخالف بين دو فرد نباشد.»

افراد گروه خونى (AB) با توجه به توضيح ذکر شده به علت نداشتن هيچکدام از آنتى بادى هاى A و B در پلاسماى خون قادرند (در شرايط خاص) از تمام گروه هاى خونى، خون دريافت کنند اما تنها به هم گروه هاى خود خون مى دهند (اميدواريم در ساير امور اينگونه خسيس نباشند) اما افراد گروه خونى (O) که دست و دلبازتر از ساير گروه ها هستند به دليل داشتن هر دو نوع آنتى بادى A و B فقط از هم گروه هاى خود، خون مى گيرند ولى دهنده عمومى هستند.

مشکل ناسازگارى گروه هاى خونى تا سال ???? جان بسيارى از افراد را گرفت تا آنکه دانشمندى به نام (Karl Landsteiner) با کشف گروه هاى خونى اين مشکل را برطرف کرد و در سال ???? موفق به دريافت جايزه نوبل پزشکى شد.

سؤال عمده اى که براى بسيارى از جوانان خصوصاً در مواقع ازدواج و انتخاب همسر پيش مى آيد تفاوت گروه خونى است (البته اين بار گروه خونى پزشکى، نه گروه خونى اجتماعى! که برخلاف تصور آنها اختلاف گروه خونى دوم در اين مورد خاص خطر بيشترى نسبت به گروه خونى اول دارد و تشخيص آن هم خيلى ساده است معرف آن منطق است که در حضور احساس، عمل نمى کند!)

درواقع اگر گروه خونى شما و همسر آينده تان از نظر (ABO) تفاوت داشته باشد مشکلى ايجاد نمى شود و تنها تفاوت سيستم Rh بين زن و شوهر است که مى تواند بعد از زايمان اول زن براى فرزند يا فرزندان بعدى آنها ايجاد مشکل کند (آن هم فقط در شرايطى که مادر آينده (Rh-) و پدر بعد از اين با (Rh+) باشد.


(که البته اين مشکل هم با تزريق آمپول معروفى به نام «روگام» پس از زايمان اول به کلى حل شده است و مشکلى نمى ماند مگر همان تفاوت گروه خون اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و … موفق باشيد و همگروه خوبى داشته باشيد!!

شما هم برای آشنايي با انواع گروه هاي خونى و تفاوت آنها با هم نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای آشنايي با انواع گروه هاي خونى و تفاوت آنها با هم  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است