پنج شنبه سی ام فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
اسامی مبارک حضرت مهدی علیه السلام با الفاظ مختلفی در بسیاری از کتب مذهبی اهل ادیان و ملل مختلف جهان آمده که برخی از آنها چنین است
دفعات مشاهده: 16251 • تاریخ درج : یک شنبه 25 اردیبهشت 1390  •


اسامي امام زمان در اديان مختلف


اسامی مبارک حضرت مهدی علیه السلام با الفاظ مختلفی در بسیاری از کتب مذهبی اهل ادیان و ملل مختلف جهان آمده که برخی از آنها چنین است: "صاحب" در صحف ابراهیم، "قائم" در زبور سیزدهم، "قیدمو" در تورات به لغت ترکوم، "ماشیع" مهدی بزدگ- در تورات عبرانی، "مهمید آخر" در انجیل، "سروش ایزد" در زمزم زردشت، "بهرام" در ابستاق زند و پازند، "بنده یزدان" در زند و پازند، "لند بطاوا"در هزارنامه هندیان،"شماخیل" در ارماطس، "خوراند" در جاویدان، "خجسته" در کندال فرنگیان، "خسرو" در کتاب مجوس، "پرویز" در کتاب برزین آذر فارسیان، "فردوس اکبر" در کتاب قبروس رومیان، "قاطع" در کتاب قنطره، "منصور" در کتاب دید براهمه، "ایستاده" در کتاب شاکمونی، "ویشنو" در کتاب ریگ ودا، "فرخنده" در کتاب وشن جوک، " راهنما" در کتاب پاتیکل، "پسر انسان" در عهد جدید، "سوشیان" در کتاب زند زردشتیان، "فیروز" در کتاب اشعیای پیامبران و...شما هم برای اسامي امام زمان در اديان مختلف نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای اسامي امام زمان در اديان مختلف  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است