پنج شنبه سی ام فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
در هر سازماني تقسيم وظايف كار بسيار دشواري است و اين كار در ميان زوجين مي تواند به يك چالش تبديل شود.
دفعات مشاهده: 5937 • تاریخ درج : چهارشنبه 12 مرداد 1390  •
تقسيم وظايف در خانه
 
در هر سازماني تقسيم وظايف كار بسيار دشواري است و اين كار در ميان زوجين مي تواند به يك چالش تبديل شود.
براي اينكه بتوانيد به خوبي به تقسيم وظايف بپردازيد به توصيه هاي زير توجه كنيد.
1-به همراه همسرتان فهرستي از وظايف خانه تهيه كنيد. تمام جزئيات را بنويسيد و مشخص كنيد كه هر كدام از اين وظايف با چه فاصله زماني بايد انجام شود (روزانه، هفتگي، ماهانه يا سالانه)
هر چقدر در اين فهرست جزئيات بيشتري لحاظ شود بهتر خواهد بود.
2-مشخص كنيد كه شما و همسرتان از انجام چه وظيفه اي لذت مي بريد و سپس منصفانه به تقسيم وظايف بپردازيد.
شايد بهتر باشد از سيستم نوبتي استاده كنيد.
جلوي هر كدام از وظايفي كه بر روي فهرست نوشته ايد نام خود يا همسرتان را درج كنيد.
3-درباره ساير موارد فهرست با همسرتان بحث كنيد و تنها زماني كه هر دو طرف به توافق دست يافتيد آنها را بر روي كاغذ بياوريد.
4-وقتي تمام اطلاعات وارد فهرست شد نوبت به وظايف نه چندان خوشايند مي رسد. با انتخاب سنجيده و آگاهانه حسي از مالكيت به شما و همسرتان دست مي دهد. در ضمن استفاده از سيستم نوبتي باعث مي شود هيچكدام تان احساس نكند كه بار سنگيني بر روي دوش او قرار گرفته است.
5-در مورد مجازات فردي كه به وظايف خود عمل نمي كند بحث كنيد. آيا لزومي دارد براي وي مجازاتي در نظر گرفته شود؟ چه مجازاتي؟ جريمه مالي؟ از دست دادن دسر؟ انجام وظايف همسر؟ از قبل براي اين وضعيت غيرقابل اجتناب برنامه ريزي كنيد.
يادتان باشد هيچكس دوست ندارد پس از يك روز طولاني، وظايف ناخوشايند خانه را نيز انجام دهد!
6-فهرست را به صورت جدول دوباره نويسي كنيد. ستون هايي براي نام، وظيفه، دفعات و مواد مورد نياز در نظر بگيريد.
در صورت لزوم به فهرست خود مراجعه كنيد و تا آنجا كه مي توانيد مطابق با مندرجات جدول عمل نمائيد.
 
شما هم برای تقسيم وظايف در خانه نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای تقسيم وظايف در خانه  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است