چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه  سال 1397 خورشیدی
عن الباقر عليه السلام قال: «من قرأ «انا أنزلناه في ليلة القدر» فجهر بها صوته کان کالشاهر سيفه في سبيل الله عز و جل و من قرأ ها سرا کان کالمتشحط بدمه في سبيل الله و من قرأها عشر مرات محي الله عنه ألف ذنب من ذنوبه....
دفعات مشاهده: 17393 • تاریخ درج : چهارشنبه 26 مرداد 1390  •
خواص سوره قدر
عن الباقر عليه السلام قال: «من قرأ «انا أنزلناه في ليلة القدر» فجهر بها صوته کان کالشاهر سيفه في سبيل الله عز و جل و من قرأ ها سرا کان کالمتشحط بدمه في سبيل الله و من قرأها عشر مرات محي الله عنه ألف ذنب من ذنوبه.»
از امام باقر عليه السلام روايت شده، فرمود: «هر کس سوره ي قدر را با صوت و آواز بلند قرائت کند، مانند کسي است که در راه خدا شمشير مي زند و هر کس آهسته بخواند، مانند آن مجاهدي است که در راه خدا در خون خود غوطه ور مي باشد و هر کس ده بار آن را تلاوت کند، خداوند هزار گناه از نامه ي عملش محو مي سازد.» (مجمع البيان، ج9، ص 516)
امام صادق فرمود: «براي هر چيزي نتيجه و ميوه اي است و نتيجه و ميوه ي قرآن سوره ي قدر است و براي هر چيز گنج و ذخيره اي است و گنج قرآن سوره ي قدر است و براي هر چيزي يار و ياوري است و يار و ياور فقرا سوره ي قدر است و براي هر چيز هادي و راهنمايي است و هادي صاحين سوره ي قدر است و براي هر چيزي زيبايي و زينتي است و زينت قرآن سوره ي قدر است و براي هر چيز بشارتي است و بشارت قرآن سوره ي قدر است و براي هر چيز راهنمايي است و راهنماي بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم سوره ي قدر است، پس به اين سوره ايمان بياوريد.
سؤال شد : ايمان آوردن به سوره ي قدر يعني چه؟
امام صادق عليه السلام پاسخ داد: به درستي که اين سوره هر سال نازل مي شود و هر آنچه در هر سال واقع مي شود حق مي باشد.
و همچنين از امام صادق عليه السلام روايت شده: سوره ي قدر دوست خوب و نيکويي براي انسان است، زيرا به واسطه ي آن قرض انسان داده مي شود و دينداريش زياد مي گردد و پيروزيش آشکار گشته و عمرش طولاني مي شود و حالش خوب مي گردد و کسي که اين سوره را زياد تلاوت کند، خداوند را در حالي که در زمره ي راستگويان و شهداست، ملاقات مي کند.» (گوهر شب چراغ، ص247)
عن الصادق عليه السلام قال: «من قرأ انا انزلناه، في فريضة من فرائض الله، نادي مناد: يا عبدالله غفر الله لک ما مضي فاستأنف العمل.»
از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمود: «هر کس در يکي از نمازهاي واجب خود، سوره ي قدر را قرائت کند، منادي حق ندا مي دهد: اي بنده ي خدا خداوند گناهان گذشته ي تو را آمرزيد، عمل از سر گير.»
(تفسير البرهان،ج8، ص327)
عن الکاظم عليه السلام قال: «ان الله يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته، بعطي کل عبد منها ماشاء فمن قرأ انا انزلناه في ليلة القدر بعد العصر يوم الجمعة مائة مرة، وهب الله له تلک الألف و مثلها.»
از امام کاظم عليه السلام روايت شده، فرمود: «خدا در روز جمعه هزار دم رحمت دارد که به هر بنده ـ به هر اندازه ـ که بخواهد عطا مي فرمايد و هر کس بعد از عصر جمعه، صد مرتبه سوره ي قدر را بخواند، خداوند آن هزار دم رحمت و مانند آن را به او مي بخشد.» (بحار، ج92، ص 327)
از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده که فرمود: «کسي که اين سوره را قرائت کند، مثل اين است که يک ماه رمضان را روزه گرفته و اگر در شب قدر آن را تلاوت کند، ثواب و اجر و مزد کسي را که در راه خدا جهاد کرده به او مي دهند و کسي که اين سوره را قرائت کند، در روز قيامت بهترين مردم، دوست و رفيق او خواهند بود و اگر اين سوره را در ظرفي نو و جديد بنويسند و کسي که به مرض لغوه دچار است به آن نگاه کند، خداوند متعال او را شفا عطا مي فرمايد.» (تفسير البرهان،ج8،ص327)
ختومات و توسلات
برآورده شدن جميع حوايج
از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده: «اگر در معيشت خود تنگي و فشار و در امور خود گرفتاري مشاهده نمودي، حاجتت را نزد خداوند متعال ببر و نماز استغفار را کنار مگذار.»
نماز استغفار نمازي است که باعث برآورده شدن جميع حوايج و رفع مشکلات و گشايش در رزق و روزي      مي شود و کيفيت آن چنين است:
در رکعت اول، حمد و سوره انا انزلناه خوانده شود و بعد از آن پانزده مرتبه استغفار نموده و در رکوع نيز بعد از ذکر رکوع، ده مرتبه استغفار و بعد از سر برداشتن از رکوع، ده مرتبه و در سجده، ده مرتبه و بعد از سر بر داشتن ده مرتبه، و در سجده ي دوم نيز ده مرتبه و بعد از سر برداشتن نيز ده مرتبه استغفار شود.
رکعت دوم را نيز مانند رکعت اول به جاي آورده تا در مجموع، در دو رکعت، يکصد و پنجاه مرتبه استغفار به جاي آورده شود.» (بحار، ج91، ص 354 )
از امام صادق عليه السلام روايت شده: «کسي که حاجتي دارد، بايد روز پنج شنبه پس از غسل، چهار رکعت نماز به جاي آورد (دو نماز دو رکعتي)و در هر رکعت، سوره ي حمد و بيست مرتبه سوره انا انزلناه بخواند و بعد از سلام نماز دوم، صد مرتبه صلوات بفرستد، آنگاه دستش را به طرف آسمان گرفته و ده مرتبه«يا الله» بگويد، سپس دو انگشت سبابه را حرکت دهد و ده مرتبه ي ديگر«يا الله» بگويد و بعد با يک نفس«يا رب» بگويد تا نفس قطع شود و باز دست را مقابل صورت گرفته و ده مرتبه«يا الله» بگويد تا نفس قطع شود و باز دست را مقابل صورت گرفته و ده مرتبه«يا الله» بگويد و بعد از آن بگويد: «يا أفضل من رجي، و يا خير من دعي، يا أجود من أعطي و يا أکرم من سئل و يا من لا يعز عليه ما فعله، يا من حيث ما دعي أجاب، اللهم اني أسئلک موجبات رحمتک و بأسمائک العظام و بکل اسم لک عظيم و أسئلک بوجهک الکريم و بفضلک العظيم و باسمک الذي اذا دعيت به أجبت و اذا سئلت به أعطيت و أسئلک باسمک العظيم الأعظم يا ديان يوم الدين تحيي العظام و هي رميم و أسئلک بأنک انت لا اله الا انت، أن تصلي علي محمد و آل محمد و أن تسير لي أمري و لا تعسر علي و تسهل لي مطلب رزقي من فضلک الواسع، يا قاضي الحاجات يا قديرا علي ما لا يقدر غيرک، يا أرحم الراحمين و أکرم الأکرمين.»
کفعمي در حاشيه مصباح در مورد اين نماز و دعا مي گويد: «اسماعيل ابن قيس از فشار روزي به امام صادق عليه السلام شکايت کرد، امام صادق عليه السلام او را به اين نماز سفارش فرمود و او همواره اين نماز را به جاي مي آورد و به برکت آن، ثروت و مال او زياد شد به طوري که مقداري را خدمت حضرت آورده و تقديم حضرت نمود، حضرت نيز او را به کمک و تفقد نسبت به برادران ديني سفارش نمود.» (مصباح کفعمي،ص46)
گشايش در رزق و روزي
امام صادق عليه السلام فرمود: «هر کس بر لباس نو، سي و شش مرتبه سوره ي  قدر را بخواند و وقتي به کلمه ي «تنزل الملائکة» رسيد کمي آب به آن لباس بپاشد و با آن لباس دو رکعت نماز بخواند و بعد دعا کند و در دعايش بگويد: الحمد لله الذي رزقني ما أتجمل به في الناس و اواري به عورتي و اصلي فيه لربي و بعد حمد خداي را به جاي آورد، تا هنگامي که آن لباس کهنه شود در وسعت خواهد بود.» (امالي شيخ صدوق، ص267)
هر کس سه شب و هر شب چهل مرتبه سوره ي مبارکه ي قدر را بخواند، ان شاء الله از عالم غيب به او رزق و روزي مي رسد و روزي او وسيع مي گردد. (الصحيفة المهدية،ص72)
از امام صادق عليه السلام روايت شده: «کسي که مداومت به خواندن اين سوره داشته باشد، روزي او از جايي که گمان ندارد مي رسد.» (الصحيفة المهدية،ص72)
رفع قرض و پريشاني
شخصي خدمت امام محمد تقي عليه السلام نامه نوشت و در آن ذکر کرد که قرض بسيار دارم، حضرت عليه السلام جواب نامه را چنين مرقوم فرمود:
(بسيار استغفار کن و زبانت را به خواندن سوره قدر تر بدار (زياد اين سوره را قرائت کن).» (کافي،ج5،ص317)
و در روايت ديگر فرمود: «براي دفع پريشاني، هر روز صد مرتبه، سوره ي قدر را بخوان.» (حلية المتقين، ص 109)
از برخي از علما منقول است: «کسي که سيصد و شصت و شش مرتبه اين سوره را به نيت رفع فقر و برآورده شدن حوايج قرائت کند، ان شاء الله حاجاتش برآورده مي شود.» (الصحيفة المهدية،ص72)
امان از امراض و بلاها و حفظ اموال
عن الصادق عليه السلام قال: «من صلي أربعا في کل يوم قبل الزوال يقرأ في کل رکعة الحمد مرة و القدر خمسا و عشرين مرة، لم يمرض الا مرض الموت.»
از امام صادق عليه السلام روايت شده، فرمود: «کسي که هر روز ـ قبل از زوال ـ چهار رکعت نماز (دو نماز دو رکعتي)به جا آورد و در هر رکعت، حمد و بيست و پنج مرتبه سوره ي قدر را بخواند، مريض نمي شود مگر بيماريي که به سبب آن از دنيا مي رود.» (وسائل الشيعه، ج5، ص 286)
و همچنين در روايت ذکر شده: «قرائت سوره ي قدر امان و حافظ ذخاير و اموال جمع شده مي باشد.»     (بحار، ج92، ص329)
شما هم برای خواص سوره قدر نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای خواص سوره قدر  

ناشناس می گوید:
جمعه 20 مرداد 1391
بسیار عالی بود
فرشته می گوید:
یک شنبه 3 اردیبهشت 1391
عالي بودممنون از زحماتت