پنج شنبه سی ام فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
شلغم داراي هشت درصد مواد نشاسته اي، دو درصد چربي و دو درصد مواد سفيده اي و مقداري سلولز است. به همين جهت خوردن شلغم شخص را سير مي كند و نيروي لازم به آدمي مي دهد و كسي را هم چاق نمي كند و براي مرض قند هم ضرر ندارد. بلكه با داشتن مواد مفيد ديگر به درمان آ ن كمك...
دفعات مشاهده: 10488 • تاریخ درج : سه شنبه 3 آبان 1390  •

شلغم

شلغم داراي هشت درصد مواد نشاسته اي، دو درصد چربي و دو درصد مواد سفيده اي و مقداري سلولز است. به همين جهت خوردن شلغم
شلغم داراي هشت درصد مواد نشاسته اي، دو درصد چربي و دو درصد مواد سفيده اي و مقداري سلولز است. به همين جهت خوردن شلغم شخص را سير مي كند و نيروي لازم به آدمي مي دهد و كسي را هم چاق نمي كند و براي مرض قند هم ضرر ندارد. بلكه با داشتن مواد مفيد ديگر به درمان آ ن كمك مي كند.

مواد سفيده اي آن منا سب اعصا ب و مغز بوده، قوه حافظه را زياد مي كند و به اعصاب نيرو مي دهد.

شلغم داراي ويتامينهاي آ و ب وپ و ث و املاحي مانند: فسفر، كلسيم، گوگرد، منيزي و يد است و مقدار كمي ارسنيك و گوهر شب چراغ كه اين گوهر گرا نبها از سخت ترين امراض يعني جذام جلو گيري مي كند.

و در زمره سبز يهاي مهم شمرده مي شود. و يك نوع شلغم روغني وجود دارد به نام مندا ب

كه شلغمي بزرگ و زرد رنگ است كه داراي مواد ضد سرطاني است.

شلغم يكي از پاك كنندها و سازندههاي خون معرفي شده است.

بايد دانست كه لازم است از برگ شلغم خواه به صورت پخته يا خام در سوپ يا سالاد و يا در خوراكهاي ديگر استفاده شود. و تنها در برگ شلغم مقداري زيادي كلسيم وجود داردعلاوه بر آن اين گياه حاوي مقادير زيادي آهن و مس است كه سبب ازدياد خون به ويژه همو گلو بين

مي شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تيره تر باشد يد بيشتري درآن هست.

خون

شلغم يكي از پاك كنندها و سازندهاي خون شناخته شده است. و آرسنيك موجود در آن باعث تشكيل گو يچه هاي سفيد و قرمز خون دخالت مستقيم دارد.

بهتر است بدانيد كه لازم است از برگ آ ن هم به صورت پخته و يا سا لاد استفاده كنيم چون داراي مقادير زيادي آهن و مس است كه سبب ازدياد خون و به ويژه همو گلو بين مي شود.

و فشار خون را پايين مي آ ورد و از غلظت خون جلو گيري مي كند.

كليه

دكتر برتوله ثابت كرده است كه عصاره شلغم، حل و دفع سنگ هاي كليوي را به علت خاصيت حل كنندگي كه بر روي اسيد اوريك دارد، تسهيل مي كند.

ساقه هاي نازك و نو رسته ي گياه شلغم خيلي زياد ا ست و به علت داشتن گوگرد فراوان سنگهاي كليه را از بين مي برد.

سرطان

املاح موجود در شلغم از جمله كلسيم و منيزيم مانع ا بتلا به بيماري هاي خطر ناكي مانند سرطان مي شود.

دستگاه تنفس

شلغم اثر مفيدي در درمان بيماريهاي تنفسي دارد براي اين منظور از آرش و سوپ آ ن استفاده مي شود. و همين طور مي توان عصاره آن را بدست آورد. براي بدست آوردن

اين عصاره:

1ـ شلغم را با شكر سرخ به وزن مساوي د ركمي آ ب مي ريزند و به ملا يمت حرارت

مي دهند.

سرماخوردگي

شلغم در درمان سرما خوردگي اثر مفيدي دارد براي اين منظور مي توا ن از عصاره آن استفاده كنيم.

شلغم را به حلقه هاي گرد بريده و پياز را نيز به همين شكل در مي آورند. سپس طبقات شلغم و پياز را د رظرف گردي بر روي حرارت مي گذارند و هنگامي كه گرم مي شود و به تدريج شربت آن جدا مي شود. اين شربت براي درمان سرماخوردگي نافع است.

در سرماخوردگي يك تركيب ميكروب كش وسيع وجود دارد كه بسياري از ميكروبها و ويروسها را از بين مي برد روي اين ا صل است كه زكام و سرماخوردگي را درمان مي كند.

و از ابتلاي به آن هم جلو گيري مي كند.

سرفه

درشلغم يك تر كيب ميكروب كش وسيع وجود دارد كه بسياري از ميكروبها و ويروسها را از بين مي برد وچون خلط آور است درمان كننده سياه سرفه و سرفه هاي خشك مي باشد.

تنگي نفس

شلغم براي مداواي تنگي نفس تجويز شده ا ست.

بينائي

شلغم قوه بينائي را تقويت مي كند وا ز شب كوري جلو گيري مي كند.

امراض پوستي

خوردن شلغم اشخاص را در برابر امرا ض پو ستي بيمه مي كند. شستشو با آ ب شلغم جهت تركيدن پوست و خارش مفيد است.

مفاصل

شلغم مقاومت بدن را در برابر جميع امرا ض زياد مي كند و درد مفاصل را هم تسكين مي دهد.

مثانه

خاصيت ساقه هاي نازك و نو رسته ي گياه شلغم خيلي زياد است و به علت داشتن گوگرد فراوان سنگهاي مثانه را ا ز بين مي برد.

تخمدانها

شلغم در تقويت تخمدانها و آلات تناسلي نقش اساسي دارد و رحم را براي پرورش نوزاد سالم و قوي تقويت كرده و زنان را مستعد آبستني مي كند.

دمل

ضماد شلغم دمل را باز مي كند. و اورام را فرو مي نشاند.

برفك دهان

به اطفالي كه دچار برفك شده اند از جوشانده ي شلغم بخورانيد و اثر آن را ببينيد.

اسكلت

شلغم داراي قند طبيعي و منيزيم زياد مي باشد و از همين جهت اسكلت را محكم مي سازد.

اعصاب

فسفر موجود در شلغم با عث تقويت اعصا ب مي شود.

مغز

فسفر موجود در شلغم باعث تقويت مغز مي شود و مي توان گفت كه خوراك مغز است.

كبد

شلغم كبد را اصلاح و بيماريهاي آنرا شفا مي بخشد.

جواني

شلغم اثر نيكوئي در سلامتي داشته و جواني را پايدار مي سازد.

ديابت

شلغم درمان كننده يبيماري قند است.

حافظه

مواد سفيده اي كه در شلغم وجود دارد باعث تقويت قوه حافظه مي شود.

شما هم برای خاصیت شلغم نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای خاصیت شلغم  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است