دوشنبه سوم آبانماه سال 1395 خورشیدی
  پخش زنــــده  
  معرفی کتــــاب  
 کتاب « امیر مؤمنان علی علیه السلام خورشیدی در افق بشریت» از تألیفات فقیه عالی قدر حضرت آیة الله حاج سید محمد حسینی شیرازی دام ظله العالی می باشد.این کتاب حاوی چندین گفتار پیرامون امیرالمؤمنین می باشد. از جمله این موارد می توان به آزادی از دیدگاه حضرت، عفو وگذشت،قضاوتها،ساده زیستی،مساوات،احترام به رأی دیگران،تعدد احزاب، بیت المال،حاکمیت حضرت وغیره اشاره کرد. امید است مورد عنایت حق تعالی و حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به بیت مرجع عالی قدر حضرت آیة الله سید صادق  شیرازی مراجعه نمایند.
  معرفی سایت  
  ویژه ها  
 
  کلام معصومین  
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم   : 

مَن أحَبَّ عَلیّاً في حَیاتِهِ و مَماتِهِ
کَتَبَ الله عَزَّ و جَلَّ لَهُ الأمنَ و الأمانَ
 
 
 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند:
 
کسی که امیرالمؤمنین علي علیه السلام را 
در زندگی وبعداز مرگ آن حضرت دوست داشته باشد
خداوند متعال امنیت دنیا و امان آخرت را برای او می نویسد.
 
امالی الصدوق583 
تقویم شیعه-محرم الحرام
  مسائل شرعی / استحاضه و احكام آن     ( دفعات مشاهده : 32410 )  
سئوال 1_ استحاضه چيست و مستحاضه كيست؟
جواب ـ يكي از خونهايي كه از زن خارج مي شود خون استحاضه است و زن را در اين هنگام مستحاضه مي گويند.
س 2_ خواص و آثار خون استحاضه چيست؟
ج ـ خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است بدون فشار و سوزش بيرون مي آيد و غليظ نيست. ولي ممكن است گاهي سياه يا سرخ گرم وغليظ و با فشار و سوزش بيرون آيد.
س 3_ استحاضه چند قسم است؟
ج ـ  سه قسم است كه عبارتند از: 1_ قليله 2_ متوسط 3_ كثيره
س 4_ استحاضه قليله چه خصوصياتي دارد؟
ج ـ خون فقط روي پنبه اي را كه زن داخل فرج مي نمايد آلوده كند و در آن فرو نرود.
س 5_ استحاضه متوسط چگونه است؟
ج ـ خون در پنبه فرو رود. اگر چه در يك گوشه آن باشد ولي از پنبه به دستمالي كه معمولا زنها براي جلوگيري از ريزش خون مي بندد نرسد.
س 6_ استحاضه كثيره كدام است؟
ج ـ خون در پنبه فرو رود و به دستمال نيز برسد.
س 7_ زن در هنگام استحاضه قليله چه تكليفي دارد؟
ج ـ بايد براي هر نماز يك وضو بگيرد پنبه را عوض كند و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده باشد آب بكشد.
س 8_ وظيفه زن در هنگام استحاضه متوسطه چيست؟
ج ـ بايد هر روز براي نماز غسل كند و براي نمازهايي ديگر كارهاي استحاضه قليله را انجام دهد.
س 9_ اگر زن در هنگام استحاضه متوسطه عمداًًًً و يا از روي فراموشي غسل نكند چه تكليفي دارد؟
ج ـ اگر عملاً يا از روي فراموشي براي نماز صبح غسل نكند بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر براي نماز ظهر و عصر غسل نكند بايد پيش از نماز مغرب و عشا غسل نمايد چه آنكه خون بيايد و يا قطع شده باشد.
س 10_ در هنگام استحاضه كثيره چه تكليفي بر عهده زن است؟
ج ـ ‌علاوه بر كارهاي استحاضه متوسطه بايد براي هر نماز دستمالي را كه روي پنبه مي گذارد عوض كند يا آب بكشد و يك غسل براي نماز ظهر و عصر و يكي براي نماز مغرب و عشا بجا آورد.
س 11_ اگر بين نماز ظهر و عصر فاصله انداخت آيا دو تا غسل بايد بجا آورد؟
ج ـ اگر فاصله بيفتد بايد براي نماز عصر دوباره غسل كند و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بايد براي نماز عشا دوباره غسل كند.
س 12_ اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز بيايد چه تكليفي متوجه زن است؟
ج ـ چنانچه زن براي آن خون وضو وغسل بجا نياورده باشد بايد در موقع نماز وضو و غسل را بجا آورد.
س 13_ آيا در استحاضه متوسطه و كثيره لازم است اول وضو يا غسل را انجام دهد؟
ج ـ مستحاضه متوسطه و كثيره كه بايد هم وضو بگيرد و هم غسل كند هر كدام را اول بجا آورد صحيح است.
س 14_ اگر استحاضه قليله بعد از نماز صبح متوسطه شود چه وظيفه اي متوجه مستحاضه است؟
ج ـ بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند.
س 15_ اگر بعد از نماز ظهر و عصرمتوسطه شود چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ بايد براي نماز مغرب  و عشا غسل نمايد.
س 16_ اگر استحاضه قليله يا متوسطه بعد از نماز صبح كثيره شود چه تكليفي بر عهده مستحاضه است؟
ج ـ بايد براي نمازظهر يك غسل و براي نماز مغرب و عشا غسل ديگري بجا آورد.
س 17_ اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ بايد براي نماز مغرب و عشا غسل كند.
س 18_ آيا مستحاضه كثيره يا متوسطه مي تواند پيش ازداخل شدن نماز صبح غسل نمايد؟
ج ـ اگر پيش از داخل شدن وقت نماز صبح براي نماز صبح غسل كند غسل او باطل است.
س 19_ آيا مستحاضه كثيره و متوسطه با غسلي كه براي نماز شب انجام داده نماز نيز بخواند؟
ج ـ اگر نزديك به اذان صبح براي نماز شب غسل كند و نماز شب را بخواند و همين كه وقت داخل شد فوراً نماز صبح را بخواند اشكال ندارد.
س 20_ زن مستحاضه براي خواندن نماز چه تكليفي دارد؟
ج ـ زن مستحاضه براي هر نمازي چه واجب باشد و چه مستحب بايد وضو بگيرد و نيز اگر بخواهد نمازي را كه خوانده احتياط دوباره بخواند يا بخواهد نمازي را كه تنها خوانده دوباره با جماعت بخواند بايد تمام كارهايي راكه براي استحاضه گفته شد انجام دهد.
س 21_ براي چه نمازهايي لازم نيست كارهاي استحاضه را انجام دهد؟
ج ـ  براي خواندن نماز احتياط سجده فراموش شده تشهد فراموش شده و سجده سهو اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد لازم نيست كارهاي استحاضه را  انجام دهد.
س 22_ اگر زني نداند استخاضه او چه قسم است چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ  موقعي كه نماز بخواند بايد مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد و پس از آنكه فهميد استحاضه او كدام قسم است كارهايي را كه براي آن دستور داده شده انجام دهد.
س 23_ اگر مستحاضه بداند تا وقتي مي خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمي كند چه وظيفه اي متوجه اوست؟
ج ـ پيش از داخل شدن وقت نيز مي تواند خود را بررسي نمايد.
س 24_ زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ فقط براي نماز اولي كه مي خواند بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد و براي نمازها بعد لازم نيست.
س 25_ اگر مستحاضه قبل از آنكه خود را بررسي كند مشغول نماز شود نمازش چه حكمي پيدا مي كند؟
ج ـ چنانچه قصد غربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده مثلاًًًً استحاضه اش قليله بوده و به استحاضه قليله بوده و به استحاضه قليله عمل نموده نمازش صحيح است و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او طبق وظيفه اش نبوده مانند آنكه استجاضه او متوسط بوده و به وظيفه قليله رفتاركرده نماز او باطل است.
س 26_ وظيفه زني كه نمي تواند خود را  بررسي نمايد چيست؟
ج ـ بايد آنچه يقينا وظيفه اوست عمل كند مثلاًًًً اگر نمي داند استحاضه او قليله است يا متوسط بايد كارهاي استحاضه قليله را انجام دهد.
س 27_ اگر نمي داند استحاضه او متوسطه يا كثيره است وظيفه اش چيست؟
ج ـ  بايد كارهاي استحاضه متوسطه را انجام دهد.
س 28_ اگر بداند سابقا كدام قسم بوده و اكنون نمي داند چه تكليفي دارد؟
ج ـ  بايد به وظيفه قبل رفتار نمايد.
س 29_ اگر خون استحاضه در باطن باشد و بيرون نيايد وضو و غسل او چه حكمي پيدا مي كند؟
ج ـ وضو و غسل باطل نمي شود.اما اگر بيرون بيايد هر چند كم باشد وضو و غسل را باطل مي كند.
س 30_ زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را بررسي كند و خون نبيند آيا مي تواند با آن وضو نماز بعدي را بخواند؟
ج ـ اگر چه بداند دوباره خون مي آيد با وضويي كه دارد مي تواند فوراً نماز بخواند.
س 31_ زن مستحاضه اگر بداند از وقتي كه مشغول وضو يا غسل شده خوني از او بيرون نياورده آيا مي تواند نمازش را به تأخير بيندازد؟
ج ـ مي تواند خواندن نماز را تا هنگامي كه پاك است تأخير بيندازد.
س 32_ اگر زن مستحاضه بداند پيش از گذشتن وقت نماز به كلي پاك مي شود چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ اگر مستحاضه بداند پيش از گذشتن وقت نماز به كلي پاك مي شود يا به اندازه خواندن نماز خون بند مي آيد بنا بر احتياط واجب بايد صبر كند و نماز را در وقتي كه پاك است بخواند.
س 33_ اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود چه تكليفي متوجه اوست؟
ج ـ مستحاضه بداند كه اگرنماز را تاخير بيندازد به مقداري كه وضو غسل و نماز را به جا آورد به كلي پاك مي شود بنا بر احتياط واجب نماز را به تأخير بيندازد و موقعي كه به كلي پاك شد دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند.
س 34_ اگر وقت تنگ باشد چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ اگر وقت نماز تنگ شد لازم نيست وضو و غسل را دوباره بجا آورد بلكه با وضو و غسلي كه دارد مي تواند نماز بخواند.
س 35_ وظيفه متوسطه و كثيره وقتي به كلي از خون پاك شد چه مي باشد؟
ج ـ بايد غسل كند.
س 36_ اگر بداند از وقتي كه براي نماز قبل مشغول غسل شده ديگر خون نيامده چه وظيفه بر عهده اوست؟
ج ـ لازم نيست دوباره غسل نمايد.
س 37_ مستحاضه قليله و كثيره براي خواندن نماز چگونه بايد عمل كند؟
ج ـ مستحاضه قليله بعد از وضو و مستحاضه كثيره بعد از غسل و وضو بايد فوراً مشغول نماز شود.
س 38_ آيا گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاي قبل از نماز براي مستحاضه قليله و كثيره لازم است؟
ج ـ گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاي قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز نيز مي تواند كارهاي مستحب مانند قنوت و غير آن را بجا آورد.
س 39_ زن مستحاضه اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ زن مستحاضه اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد بايد دوباره غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود.
س 40_ وظيفه زني كه خون استحاضه او جريان دارد و قطع نمي شود چه مي باشد؟
ج ـ چنانچه براي او ضرر ندارد بنا بر احتياط مستحب پيش از غسل و بعد از آن با پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيري كند.
س 41_ اگر هميشه خون جريان ندارد چگونه بايد  تكليف خود را انجام دهد؟
ج ـ فقط بايد بعد از وضو و غسل از بيرون آمدن خون جلوگيري نمايد و چنانچه كوتاهي كند و خون بيرون آيد بنا بر احتياط مستحب دوباره غسل كند و اگر نماز خوانده دوباره بخواند.
س 42_ اگر در موقع غسل خون قطع نشود آيا غسل او صحيح است؟
ج ـ  اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحيح است.
س 43_ اگر در بين غسل استحاضه متوسطه، كثيره شود چه وظيفه اي دارد؟ 
ج ـ بنا بر احتياط بايد غسل را از سر بگيرد.
س 44_ زن مستحاضه اي كه روزه است و در طول روز چه وظيفه اي متوجه اوست؟
ج ـ در تمام روزي كه روزه است به مقداري كه مي تواند ازبيرون آمدن خون جلوگيري كند.
س 45_ روزه زن مستحاضه كه غسل بر او واجب است در چه صورت صحيح است؟
ج ـ در صورتي صحيح است كه غسلهاي را انجام دهد مثلاًًًًً غسل نماز مغرب و عشاي شبي كه مي خواهد فرداي آن روز بگيرد بجا آورد و نيز غسلهايي را كه براي نماز هاي روزش واجب است انجام دهد.
س 46_ اگر براي نماز مغرب و عشا غسل نكند اما براي نماز شب پيش از نماز صبح غسل كند حكم نماز هاي بعدي او چيست؟
ج ـ در روز غسلهايي را كه براي نمازهاي روزش واجب است بجا آورد روزه او صحيح است.
س 47_ روزه زني كه بعد از نماز عصر مستحاضه شده و تا غروب غسل نكرده چه حكمي دارد؟
ج ـ روزه او صحيح است.
س 48_ اگر استحاضه قليله پيش از تمام متوسطه يا كثيره مستحاضه چه اعمالي را بايد انجام دهد؟
ج ـ ‌بايد كارها متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد.
س 49_ اگر استحاضه متوسطه در بين نماز كثيره شود مستحاضه چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ بنا بر احتياط واجب بايد نماز را قطع كند و براي استحاضه كثيره غسل كند و وضو بگيرد و كارهاي ديگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند.
س 50_ اگر وقت نداشت چه تكليفي متوجه مستحاضه است؟
ج ـ اگر براي هيچ كدام از غسل و وضو ندارد بايد دوتيمم كند يكي بدن از غسل و ديگري بدن از وضو.
س 51_ اگر براي يكي از وضو يا غسل وقت دارد چه كاري بايد انجام دهد؟
ج ـ بايد عوض آن تيمم كند و ديگري را بجا آورد.
س 52_ اگر براي تيمم نيز وقت نداشت آيا مي تواند نماز را قطع كند؟
ج ـ نمي تواند نماز را قطع كند و بايد نماز را تمام كند و بنا بر احتياط مستحب قضا نمايد.
س 53_ اگر در بين نماز استحاضه قليله او متوسطه يا كثيره شود چه وظيفه اي متوجه اوست؟
ج ـ آنچه براي تبديل استحاضه متوسطه به كثيره گفته شد در مورد قليله به كثيره يا متوسطه صادق است.
س 54_ اگر در بين نماز خون بند آمد و مستحاضه نداند كه در باطن قطع شده يا نه چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بود بايد وضو غسل و نماز را دوباره بجا آورد.
س 55_ اگر استحاضه كثيره متوسطه شد چه وظيفه اي بر دوش مستحاضه است؟
ج ـ بايد براي نماز اول عمل كثيره و براي نمازهاي بعد عمل متوسطه را بجا آورد مثلاًًًًً اگر پيش از نماز ظهر استحاضه كثيره متوسطه شود بايد براي نماز ظهر غسل كند و براي نماز عصر ، مغرب و عشا فقط وضو بگيرد.
س 56_ اگر براي نماز ظهر غسل نكرد چه عملي بايد انجام دهد؟
ج ـ اگر براي نماز ظهر غسل نكرده باشد و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد بايد براي نماز عصر غسل نمايد چنانچه وقت داشته باشد پس از غسل نماز ظهر را اعاده كند.
س 57_ اگر براي نماز عصر غسل نكرد چه تكليفي دارد؟
ج ـ  بايد براي نماز مغرب غسل كند.
س 58_ اگر براي نماز مغرب نيز غسل نكند وظيفه اش چيست؟
ج ـ اگر براي آن نيز غسل نكند و فقط به نماز عشا وقت داشته باشد بايد براي عشا غسل نمايد.
س 59_ اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود ودوباره بيايد مستحاضه چه عملي بايد انجام دهد؟
ج ـ بنا بر احتياط واجب بايد براي هر نماز يك غسل بجا آورد.
س 60_ اگر استحاضه كثيره قليله شود وظيفه مستحاضه چيست؟
ج ـ بايد براي نماز اول عمل كثيره و براي نمازهاي بعد عمل قليله را انجام دهد.
س 61_ اگر استحاضه متوسطه قليله شود تكليف مستحاضه چيست؟
ج ـ بايد براي اول عمل متوسطه و براي نماز هاي بعد عمل قليله را بجا آورد.
س 62_ آيا مستحاضه مي تواند بعضي از كارهايي را كه بر او واجب است ترك كند؟
ج ـ اگر مستحاضه يكي از كارهايي كه بر او واجب مي باشد حتي عوض كردن پنبه را ترك كند نمازش باطل است.
س 63_ آيا مستحاضه قليله مي تواند يكي از كارهايي را كه شرط آن وضو است بدون آن انجام دهد؟
ج ـ مستحاضه قليله اگر بخواهد غير از نماز كار ديگري انجام دهد كه شرط آن وضو داشتن است.مثلاًًًًً بخواهد جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند در صورتي كه بعد از وقت نماز گذاشتن باشد بايد وضو بگيرد.
س 64_ آيا با وضويي كه براي نماز گرفته مي تواند كارهايي ديگري كه شرط آن ها را وضو است را انجام دهد؟
ج ـ  وضويي كه براي نماز گرفته بنا بر احتياط مستحب كافي نيست.
س 65_ در چه صورتي براي مستحاضه براي انجام وظايف و تكاليفش هيچ محذوري نيست؟
ج ـ اگر مستحاضه غسلهاي واجب خود را بجا آورد رفتن در مسجد توقف در آن خواندن سوره اي كه سجده واجب دارد و نزديكي شوهر با اوحلال مي شود اگر چه كارهاي ديگري كه براي نماز واجب است مانند عوض كردن پنبه و دستمال را انجام نداده باشد.
س 66_ اگر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز كاري را كه وضو لازم داردانجام دهد چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ اگر در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز سوره اي را كه سجده واجب دارد بخواند يا مسجد برود بنا بر احتياط واجب بايد غسل نمايد و همچنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكي كند. اما اگر بخواهد جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند بايد وضو نيز بگيرد.
س 67_ آيا نماز آيات بر زن مستحاضه واجب است؟
ج ـ نماز آيات برزن مستحاضه واجب است و بايد براي نماز آيات كارهايي را كه براي نماز يوميه گفته شد انجام دهد.
س 68_ هر گاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود وظيفه مستحاضه چيست؟
ج ـ اگر چه بخواهد  هر دو را پشت سر هم بجا آورد بنا بر احتياط بايد براي نماز آيات نيز تمام كارهايي كه براي نماز يوميه او واجب است انجام دهد و نمي تواند هر دو را با يك غسل و وضو بخواند.
س 69_ مستحاضه براي بجا آوردن نمازهاي قضا چه وظيفه اي دارد؟
ج ـ اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند بايد براي هر نماز كارهايي را كه براي نماز بر او واجب است بجا آورد.
س 70_ اگر زن بداند خوني كه از اوخارج مي شود شرعا حكم حيض و نفاس را ندارد و خون زخم نيست چگونه بايد عمل كند؟
ج ـ بايد به دستور استحاضه عمل كند.
س 71_ اگر شك داشته باشد خون استحاضه است يا خونهاي ديگر وظيفه اش چيست؟
ج ـ چنانچه نشانه هاي آنها را نداشته باشد بنا بر احتياط واجب بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد.