جمعه سی ام مهرماه سال 1395 خورشیدی
  پخش زنــــده  
  معرفی کتــــاب  
 کتاب « امیر مؤمنان علی علیه السلام خورشیدی در افق بشریت» از تألیفات فقیه عالی قدر حضرت آیة الله حاج سید محمد حسینی شیرازی دام ظله العالی می باشد.این کتاب حاوی چندین گفتار پیرامون امیرالمؤمنین می باشد. از جمله این موارد می توان به آزادی از دیدگاه حضرت، عفو وگذشت،قضاوتها،ساده زیستی،مساوات،احترام به رأی دیگران،تعدد احزاب، بیت المال،حاکمیت حضرت وغیره اشاره کرد. امید است مورد عنایت حق تعالی و حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به بیت مرجع عالی قدر حضرت آیة الله سید صادق  شیرازی مراجعه نمایند.
  معرفی سایت  
  ویژه ها  
 
  کلام معصومین  
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم   : 

مَن أحَبَّ عَلیّاً في حَیاتِهِ و مَماتِهِ
کَتَبَ الله عَزَّ و جَلَّ لَهُ الأمنَ و الأمانَ
 
 
 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند:
 
کسی که امیرالمؤمنین علي علیه السلام را 
در زندگی وبعداز مرگ آن حضرت دوست داشته باشد
خداوند متعال امنیت دنیا و امان آخرت را برای او می نویسد.
 
امالی الصدوق583 
تقویم شیعه-محرم الحرام
  مسائل شرعی / نماز آیات و عیدفطر و قربان و جمعه     ( دفعات مشاهده : 15149 )  
س1_ چه چیزهایی باعث وجوب نماز آیات می شود؟
ج_ به جهت چهار چیز واجب می شود: الف) گرفتن خورشید ب) گرفتن ماه، اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود و کسی نیز نترسد. ج) زلزله، اگر چه کسی نترسد. د) رعد و برق های شدید، بادهای سیاه و سرخ و مانند آن، در صورتی که بیشتر مردم بترسند.
س2_ اگر چند چیز که نماز آیات برای آنها واجب است اتفاق بیفتد، انسان چه وظیفه ای دارد؟
ج_ باید برای هر یک از آنها، یک نماز آیات بخواند. مثلا اگر خورشید بگیرد و زلزله نیز بشود، باید دو نماز آیات بخواند.
س3_ کسی که چند نماز آیات بر او واجب است، اگر سبب آن یک نوع باشد، هنگامی که قضای آنها را می خواند، آیا لازم است آنها را معین کند؟
ج_ اگر سبب آن یک نوع باشد، مثلا سه مرتبه خورشید گرفته باشد و نماز آنها را نخوانده است، هنگامی که قضای آنها را می خواند، لازم نیست معین کند برای کدام دفعه می باشد.
س 4_ اگر چند نماز برای رعد و برق، بادهای سیاه و سرخ و مانند آن بر او واجب شده باشد، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ لازم نیست معین کند برای کدام دفعه می باشد.
س 5_ اگر برای آفتاب گرفتن، ماه گرفتن و زلزله، یا برای دو تای اینها، نمازهایی بر او واجب شده باشد، چه تکلیفی دارد؟
ج_ بنا بر احتیاط مستحب باید در نیت معین کند، نماز آیاتی که می خواند، برای کدام یک از آنهاست.
س6_ چیزهایی که نماز آیات برای آن واجب است در صورت اتفاق افتادن در یک شهری، آیا بر مردمان سایر شهرها که می شنوند، نیز انجام آن واجب است؟
ج_ در هر شهری اتفاق بیفتد، فقط مردم همان شهر، باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست.
س 7_ در چه صورتی مردمان شهر دیگر نیز باید بخوانند؟
ج_ اگر مکان آنها به قدری نزدیک باشد که با آن شهر، یکی حساب شود، نماز آیات بر آنها نیز واجب است.
س 8_ در هنگام خورشید یا ماه گرفتگی، نماز در چه وقتی خوانده می شود؟
ج_ از وقتی که خورشید یا ماه، شروع به گرفت می کند، انسان باید نماز آیات بخواند و بنا بر احتیاط مستحب به قدری تاخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند.
س 9_ اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به بالا شدن کند، نماز را به چه قصدی باید بخواند؟
ج_ بنا بر احتیاط مستحب نماز را تنها به قصد قربت بخواند و نیت ادا و قضا نکند.
س 10_ تا چه هنگامی برای نماز قصد ادا و قضا نکند؟
ج_ تا قبل از باز شدن تمام [آفتاب یا ماه] برای نماز نیت ادا و قضا نکند.
س 11_ اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه، به اندازه خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد، نماز آیات را به چه قصدی باید خواند؟
ج_ نماز را به قصد ادا بخواند و همچنین است اگر مدت گرفتن آن بیشتر باشد.
س 12_ اگر انسان نماز آیات را نخواند، مرتکب چه عملی شده است؟
ج_ اگر انسان نماز را نخواند، گناه کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند، قضا می باشد.
س 13_ نماز آیاتی که سبب وجوب آن، زلزله، رعد و برق است، چه هنگامی باید خوانده شود؟
ج_ هنگامی که زلزله، رعد و برق و مانند آن اتفاق می افتد، انسان باید فوراً نماز آیات را بخواند و اگر نخواند گناه کرده و تا آخر عمر، بر او واجب است و هر وقت بخواند، ادا می باشد.
س 14_ کسی که نمی داند آفتاب یا ماه گرفته است، اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد تمام آن گرفته بوده چه وظیفه ای دارد؟
ج_ باید قضای نماز آیات را بخواند.
س15_ اگر بفهمد، مقداری از آن گرفته بوده، چه تکلیفی دارد؟
ج_ اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نیست.
س 16_ اگر عده ای بگویند: خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفته آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند، چه تکلیفی بر عهده این شخص است؟
ج_ در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات بخواند. اما اگر مقداری از آن گرفته باشد خواندن نماز آیات بر او واجب نیست.
س 17_ اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست، بگویند: خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده اند، چه وظیفه ای برای این شخص معین می باشد؟
ج_ باید نماز آیات را بخواند و بنا بر اقوی به گفته یک نفر ثقه نیز باید نماز آیات را بخواند.
س 18_ اگر انسان نماز آیات را نخواند، مرتکب چه عملی شده است؟
ج_ اگر انسان نماز را نخواند، گناه کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند، قضا می باشد.
س 19_ نماز آیاتی که سبب وجوب آن زلزله، رعد و برق است، چه هنگامی باید خوانده شود؟
ج_ هنگامی که زلزله، رعد و برق و مانند آن اتفاق می افتد، انسان باید فوراً نماز آیات را بخواند و اگر نخواند گناه کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند، ادا می باشد.
س 20_ کسی که نمی داند آفتاب یا ماه گرفته است، اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد تمام آن گرفته بود چه وظیفه ای دارد؟
ج_ باید قضای نماز آیات را بخواند.
س 21_ اگر بفهمد، مقداری از آن گرفته بوده، چه تکلیفی دارد؟
ج_ اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بود، قضا بر او واجب نیست.
س 22_ اگر عده ای بگویند: خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه انسان از گفته آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند، چه تکلیفی بر عهده این شخص است؟
ج_ در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات بخواند. اما اگر مقداری از آن گرفته باشد خواندن نماز آیات بر او واجب نیست.
س 23_ اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست، بگویند: خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده اند، چه وظیفه ای برای این شخص معین می باشد؟
ج_ باید نماز آیات را بخواند و بنا بر اقوی به گفته یک نفر ثقه نیز باید نماز آیات را بخواند.
س 24_ آیا انسان می تواند به گفته منجمین اعتماد کند؟
ج_ اگر انسان به گفته کسانی که از روی قوانین علمی و تحقیقاتی فلکی، وقتِ گرفتگی خورشید را می دانند، اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، بنا بر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می گیرد و این مقدار طول می کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، بنا بر احتیاط واجب باید به حرف آنان عمل نماید. مثلاً اگر بگویند، کسوف آفتاب فلان ساعت تمام می شود با احتیاط واجب باید نماز را تا آخر وقت تاخیر نیندازد.
س 25_ اگر انسان بفهمد نماز آیاتی که خوانده، باطل بوده چه وظیفه ای دارد؟
ج_ باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا نماید.
س 26_ اگر در وقت نماز یومیه، نماز آیات نیز بر انسان واجب شود، چه وظیفه ای بر انسان واجب است؟
ج_ چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد، هر کدام را اول بخواند، اشکال ندارد.
س 27_ اگر وقت تنگ باشد، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد، باید اول آن را [که وقتش تنگ است] بخواند.
س 28_ اگر وقت هر دو نماز تنگ باشد، چه وظیفه ای بر عهده اش است؟
ج_ اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اول نماز یومیه را بخواند.
س 29_ اگر در بین نماز یومیه بفهمد وقت نماز آیات تنگ است، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ چنانچه وقت نماز یومیه نیز تنگ باشد، باید آن را تمام کند، بعد نماز آیات را بخواند و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد، باید آن را قطع کند و اول نماز آیات، سپس نماز یومیه را بجا آورد.
س 30_ اگر در بین نماز آیات، بفهمد وقت نماز یومیه تنگ است، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ باید نماز آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن که نماز را تمام کرد، پیش از انجام کاری که نماز را به هم بزند، بقیه نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند و بنا بر احتیاط مستحب نماز آیات را دوباره بخواند.
س 31_ آیا در حال حیض یا نفاس، نماز آیات بر زن ها واجب است؟
ج_ اگر در حال حیض یا نفاس زن، آفتاب یا ماه بگیرد و یا زلزله و مانند آن اتفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و قضا ندارد، اما بنا بر احتیاط مستحب بعد از پاک شدن، نماز آیات را بخواند.
کیفیت نماز آیات
س 32_ نماز آیات چند رکعت است؟
ج_ نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت، پنج رکوع دارد.
س 33_ نماز آیات به چه کیفیتی خوانده می شود؟
ج_ بعد از نیت، تکبیر بگوید. یک حمد و یک سوره کامل بخواند و به رکوع رود، سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند. باز به رکوع رود، تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید. برخیزد، رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول به جا آورد، تشهد بخواند و سلام دهد.
س 34_ آیا با کیفیت دیگر نیز می توان نماز آیات را خواند؟
ج_ در نماز آیات، ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند. یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند، به رکوع رود، سر بردارد و بدون اینکه حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم، سوره را تمام کند و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول، به جا آورد و بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
س 35_ توضیح روش دوم با ذکر یک مثال چگونه است؟
ج_ مثلاً به قصد سوره «قل هو الله احد» بعد از حمد «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد و فقط بگوید: «قل هو الله احد». دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: «الله الصمد». باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: «لم یلد و لم یولد» و به رکوع رود. باز هم سر بردارد و بگوید: «و لم یکن له کفوا احد» و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده کند و رکعت دوم را نیز مانند رکعت اول، بجا آورد و بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
س 36_ اگر در یک رکعت از نماز آیات، پنج مرتبه حمد و سوره بخواند، آیا می تواند در رکعت دیگر، یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند؟
ج_ [بله] مانعی ندارد.
س 37_ چه چیزهایی در نماز آیات، واجب و مستحب است؟
ج_ چیزهایی که در نماز یومیه، واجب و مستحب است، در نماز آیات نیز، واجب و مستحب می باشد.
س 38_ در نماز آیات به جای اذان و اقامه، چه ذکری گفته می شود؟
ج_ در نماز آیات به جای اذان و اقامه، مستحب است سه مرتبه بگویند: «الصلاة».
س39_ پیش از هر رکوع و بعد از آن، گفتن چه ذکری استحباب دارد؟
ج_ مستحب است پیش از هر رکوع و بعد از آن، تکبیر بگوید.
س 40_ بعد از رکوع پنجم و دهم، گفتن چه ذکری مستحب است؟
ج_ مستحب است بگوید: «سمع الله لمن حمده».
س 41_ در نماز آیات، خواندن قنوت پیش از کدام رکوع ها مستحب است؟
ج_ مستحب است پیش از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع و هم بخواند، کافی است.
س 42_ اگر در نماز آیات شک کند چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش باطل است.
س 43_ اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است، یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش به جایی نرسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش باطل است.
س 44_ اگر شک کند چهار رکوع یا پنج رکوع، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ چنانچه به سجده نرسیده باید رکوعی را که شک دارد، بجا آورد و اگر به سجده رسیده به شک خود اعتنا نکند.
س 45_ رکوع های نماز آیات در حکم چه جزئی از اجزاء نماز است؟
ج_ هر یک از رکوع های نماز آیات رکن است و اگر عمداً یا اشتباهاً کم یا زیاد شود، نماز باطل می شود.
نماز عید فطر و قربان
س 46_ نماز عید فطر و قربان در چه زمانی واجب است؟
ج_ نماز عید فطر و قربان، در زمان حضور امام معصوم علیه السلام واجب است و باید با جماعت خوانده شود.
س 47_ خواندن نماز عید فطر و قربان در این زمان چه حکمی دارد؟
ج_ در این زمان که امام علیه السلام غائب هستند، مستحب می باشد و آن را با جماعت یا فرادا می شود، خواند.
س 48_ وقت نماز عید فطر چه هنگامی است؟
ج_ وقت نماز عید فطر، از اول آفتاب تا ظهر روز اول ماه شوال می باشد.
س 49_ وقت نماز عید قربان چه هنگامی است؟
ج_ وقت نماز عید قربان، روز دهم ماه ذی الحجه، از اول آفتاب تا ظهر می باشد.
س 50_ نماز عید قربان در چه هنگامی مستحب است، خوانده شود؟
ج_ مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند.
س 51_ در روز عید فطر قبل خواندن نماز انجام چه اعمالی مستحب است؟
ج_ در عید فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب، افطار کنند و زکات فطره را بدهند، سپس نماز عید بخوانند.
س 52_ نماز عید فطر و قربان چند رکعت است؟
ج_ نماز عید فطر و قربان، دو رکعت است.
س 53_ نماز عید فطر و قربان، چگونه و با چه کیفیتی خوانده می شود؟
ج_ در رکعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید. بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند. بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید، به رکوع رود. دو سجده بجا آورد. برخیزد و در رکعت دوم، چهار تکبیر بگوید. بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید، به رکوع رود. بعد از رکوع، دو سجده کند. تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
س 54_ در قنوت نماز عید فطر و قربان، آیا می توان هر دعایی و ذکری خواند؟
ج_ در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخواند، کافی است.
س 55_ چه دعایی بهتر است در قنوت این نماز خوانده شود؟
ج_ بهتر است یکی از این دو دعا را بخواند:
اول: «اللهم اهل الکبریاء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوی و المغفرة أسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی کل خیراً دخلت فیه محمداً و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد، صلواتک علیه و علیهم، اللهم انی أسئلک خیر ما سئلک منه عبادک الصالحین و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون».
دوم: «الله ربی ابدا و الاسلام دینی ابدا و محمد نبیی ابدا و القرآن کتابی ابدا و الکعبة قبلتی ابدا و الاوصیاء الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و المهدی المنتظر علیهم السلام ائمتی ابدا».
س 56_ در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام بعد از نماز عید فطر و قربان، انجام چه اعمالی مستحب است؟
ج_ مستحب است بعد از نماز عید فطر و قربان، دو خطبه بخوانند و بهتر است در ضمن خطبه عید فطر، احکام زکات و در خطبه عید قربان، احکام قربانی را بگویند.
س 57_ در نماز عید بهتر است، چه سوره هایی خوانده شود؟
ج_ نماز عید، سوره بخصوصی ندارد. اما بهتر است در رکعت اول، سوره «الشمس» و در رکعت دوم، سوره «الغاشیه» را بخوانند، یا در رکعت اول، سوره «اعلی» و در رکعت دوم سوره «الشمس» را بخوانند.
س 58_ نماز عید را در چه مکانی باید خواند؟
ج_ مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولی در شهر مکه مکرمه مستحب است در مسجدالحرام خوانده شود.
س59_ با چه حالتی نماز عید را باید خواند؟
ج_ مستحب است پیاده با پای برهنه، با وقار به نماز عید بروند.
س60_ قبل از نماز عید، انجام چه اعمالی مستحب است؟
ج_ پیش از نماز را غسل کنند و عمامه سفید بر سر بگذارند.
س61_ در حین نماز عید، انجام چه اعمالی مستحب است؟
ج_ مستحب است، در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها، دست ها را بلند نمایند و کسی که نماز عید می خواند، اگر امام جماعت است یا اگر فردا نماز می خواند، نماز را بلند بخواند.
س62_ بعد از نماز عید، گفتن چه ذکری مستحب است؟
ج_ بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عید فطر، مستحب است این تکبیرها را بگوید: «الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد، الحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولانا».
 س 63_ در عید قربان مستحب است چه ذکری بعد از ده نماز خوانده شود؟
ج_ مستحب است انسان در عید قربان، بعد از ده نماز که اول آن نماز ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز دوازدهم ذی الحجة است، تکبیرهایی را که در مسأله پیش گفته شد تا «علی ما هدانا» بگوید و بعد از آن بگوید: «الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمدلله علی ما أبلانا».
س 64_ اگر شخصی عید قربان را در مِنی باشد، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ اگر عید قربان را در منی باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز که اول آن، نماز ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز سیزدهم ذی الحجة است، این تکبیرها را بگوید.
س 65_ مأموم در نمازهای عید چه وظیفه ای دارد؟
ج_ در نماز عید نیز مانند نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره، چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.
س 66_ اگر مأموم وقتی به نماز برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته، چگونه باید به امام اقتدا کند؟
ج_ بعد از آن که امام به رکوع رفت باید آنچه از تکبیرها و قنوت ها را که با امام نگفته، خودش بگوید و اگر در هر قنوت یک «سبحان الله» یا یک «الحمدالله» بگوید، کافی است.
س 67_ اگر در نماز عید، هنگامی برسد که امام در رکوع است، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ می تواند نیت کند و تکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود.
س 68_ اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، چه تکلیفی دارد؟
ج_ بنا بر احتیاط مستحب بعد از نماز آن را بجا آورد و نیز اگر کاری که برای آن سجده سهو لازم است پیش آید، بنا بر احتیاط مستحب بعد از نماز، دو سجده سهو بجا آورد.
س 69_ اگر در عدد قنوت ها یا رکوع ها شک کند، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ چنانچه مشغول عمل بعدی شده است، به شک خود اعتنا نکند و گر نه، بنا بر کمتر بگذارد.
نماز جمعه
س 70_ نماز جمعه در زمان غیبت معصوم علیه السلام، چه حکمی دارد؟
ج_ نماز جمعه در زمان غیبت معصوم علیه السلام، واجب تخییری است. یعنی می توان آن را در روز جمعه به جای نماز ظهر خواند و احتیاط مستحب آن است که اگر نماز جمعه را خواند نماز ظهر را نیز بعد از آن بخواند.
س 71_ نماز جمعه چند رکعت است؟
ج_ نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح و بنا بر احتیاط مستحب حمد و سوره را بلند بخواند.
س 72_ چه سوره هایی را در نماز جمعه باید خواند؟
ج_ مستحب موکد است در رکعت اول، سوره «جمعه» و در رکعت دوم سوره «منافقین» خوانده شود.
س 73_ نماز جمعه چند قنوت دارد؟
ج_ در نماز جمعه دو قنوت مستحب است یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع.
س 74_ در رکعت دوم اگر بعد قنوت دوباره به رکوع رفت، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نباید در رکعت دوم پس از قنوت دوباره به رکوع رود و اگر رفت، نمازش باطل می شود.
س 75_ اگر در رکعت های نماز جمعه شک کند، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ اگر در رکعت های نماز جمعه شک شود، نماز باطل است.
س 76_ در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی نماز چه چیزهایی لازم است؟
ج_ علاوه بر شرایط عمومی نماز چند چیز لازم است. اول: با جماعت خوانده شود. دوم: امام و مأموم، حداقل هفت نفر مرد بالغ باشند و بنا بر احتیاط واجب مسافری که نمازش شکسته است، جزو آن هفت نفر نباشد و اگر امام و مأموم پنج نفر باشند نماز جمعه صحیح است ولی واجب نیست. سوم: پیش از نماز، امام جمعه دو خطبه بخواند. چهارم: بین دو محل اقامه نماز جمعه حداقل یک فرسخ شرعی فاصله باشد و فرسخ شرعی حدود پنج کیلومتر و نیم است.
س 77_ اگر مأمومین در اثنای خطبه یا پیش از شروع در نماز متفرق شدند و عده آنان از چهار نفر واجد شرایط کمتر شد، نماز جمعه چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نماز جمعه، صحیح نیست.
س 78_ در این صورت وظیفه چیست؟
ج_ باید نماز ظهر خوانده شود.
س 79_ اگر مأمومین پس از شروع نماز، نماز را بر هم زدند و متفرق شدند، امام جمعه چه وظیفه ای دارد؟
ج_ امام جمعه، نماز جمعه را تمام کند و نماز ظهر را نیز بخواند.
س 80_ هر یک از خطبه های نماز جمعه مشتمل بر چه چیزهایی باید باشد؟
ج_ باید مشتمل بر حمد و ثنای خدا، صلوات بر پیامبر و آل پیامبر علیهم السلام، دعوت مردم به تقوا و پرهیزکاری و یک سوره کامل باشد.
س 81_ خطبه دوم مشتمل به چیزهایی دیگر باید باشد؟
ج_ بنا بر احتیاط باید خطبه دوم مشتمل بر صلوات بر ائمه اطهار علیهم السلام با ذکر نام آنان و استغفار برای مؤمنین نیز باشد.
س 82_ حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر و آلش علیهم السلام، به چه زبانی باشد؟
ج_ به زبان عربی گفته شود.
س 83_ دعوت به تقوا، موعظه، تذکرات و بیان مسائل اجتماعی و سیاسی به چه زبانی ادا شود؟
ج_ به زبان مستمعین، اشکالی ندارد.
س 84_ خطبه ها را چه کسی باید بخواند؟
ج_ بنا بر احتیاط واجب، باید خود امام جمعه بخواند، نه دیگری.
س 85_ امام جمعه، خطبه را در چه حالتی باید بخواند؟
ج_ باید امام ایستاده، خطبه بخواند.
س 86_ میان دو خطبه، امام جمعه چه تکلیفی دارد؟
ج_ واجب است میان دو خطبه با نشستن مختصری فاصله شود.
س 87_ خطبه ها چگونه باید خوانده شود؟
ج_ باید خطبه ها بلند خوانده شود که حداقل چهار نفر واجد شرایط بشنوند و شایسته است طوری خوانده شود که هم حاضرین بشنوند.
س 88_ امام جمعه در حال خطبه باید در چه وضعی باشد؟
ج_ بنا بر احتیاط، باید امام جمعه در حال خطبه، با وضو باشد.
س 89_ امام جمعه در حال خطبه چه حالتی باید داشته باشد؟
ج_ مستحب است امام جمعه در حال خطبه، عمامه بر سر داشته باشد. بر عصا و یا سلاحی تکیه کند. در حال اذان روی منبر بنشیند و پیش از شروع خطبه به مستمعین سلام کند و جواب سلام امام بر مستمعین واجب کفایی است.
س 90_ حاضرین در نماز جمعه چه وظیفه ای دارند؟
ج_ بنا بر احتیاط واجب، باید حاضرین خطبه ها را گوش دهند. سکوت کنند و صحبت نکنند و حتی نماز نافله نخوانند.
س 91_ آیا مستمعین می توانند به چپ و راست نگاه کنند؟
ج_ بنا بر احتیاط مستحب به طرف خطیب بنشینند و مانند حال نماز باشند. به راست و چپ نگاه نکنند و جا به جا نشوند.
س 92_ آیا مستمعین می توانند پس از خطبه ها یا بین خطبه ها و نماز، صحبت نمایند یا به چپ و راست نگاه کنند؟
ج_ پس از تمام شدن خطبه ها، بین آنها و نماز صحبت کردن و به راست و چپ نگاه کردن و جا به جا شدن مانعی ندارد.
س 93_ اگر مأمومین خطبه ها را گوش ندادند یا در حال خطبه به راست و چپ نگاه کردند، نماز آنها چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ اگر مأمومین خطبه ها را گوش ندادند یا در حال خطبه به راست و چپ نگاه کردند یا جا به جا شدند و یا صحبت کردند بر خلاف احتیاط عمل کرده اند، ولی نماز جمعه آنان صحیح است.
س 94_ امام جمعه دارای چه شرایطی باید باشد؟
ج_ امام جمعه باید بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، عادل و قادر به خواندن خطبه در حال قیام باشد.
س 95_ امام جمعه از لحاظ جسمی دارای چه شرایطی باید باشد؟
ج_ بنا بر احتیاط واجب، بیماری خوره و پیسی ظاهر نداشته باشد و حد شرعی نخورده باشد.
س 96_ امام جمعه از طرف چه کسی باید تعیین شود؟
ج_ بنا بر احتیاط واجب از طرف مجتهد واجد شرایط تعیین شده باشد.
س 97_ نماز جمعه بر چه افرادی واجب نیست؟
ج_ نماز جمعه بر بچه ها، دیوانه ها، پیران سالخورده، بیماران، نابینایان، مسافران، زنان و کسانی که بیش از دو فرسخ از محل نماز جمعه دور هستند، کسانی که حضور آنان در نماز جمعه مشقت و سختی دارد، واجب نیست.
س 98_ اگر این افراد به نماز حاضر شدند، نمازشان چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نماز جمعه آنان صحیح است و به جای نماز ظهر محسوب می گردد. گر چه بنا بر احتیاط مستحب نماز ظهر را نیز بجا آورند.
س 99_ در چه اوقاتی نماز جمعه واجب نیست؟
ج_ در وقت باران، واجب نیست.
س 100_ وقت نماز جمعه چه هنگامی است؟
ج_ وقت نماز جمعه، از اول ظهر است تا وقتی که سایه شاخص به اندازه خود شاخص شود. بنابراین، اول ظهر شرعی، باید فوراً اذان و سپس خطبه های جمعه شروع گردد.
س 101_ آیا می توان خطبه ها را پیش از ظهر شرعی خواند؟
ج_ خواندن آنها پیش از ظهر، خلاف احتیاط است. مگر این که بعد از داخل شدن وقت، مقدار واجب خطبه را تکرار کند.
س 102_ اگر نمازگزار شک کند وقت نماز جمعه هنوز باقی است یا نه، چه وظیفه دارد؟
ج_ بنا بر احتیاط واجب لازم است تحقیق کند.
س 103_ اگر در وسط نماز جمعه، وقت آن بگذرد، نماز چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ اگر یک رکعت از آن در وقت خوانده شده صحیح است و گر نه، بنا بر احتیاط، نماز جمعه را تمام کند و نماز ظهر را نیز بخواند.
س 104_ اگر نماز جمعه بر پا شد، آیا کسی که خطبه ها را درک نکرده می تواند در آن شرکت کند؟
ج_ اگر نماز جمعه بر پا شد، کسی که خطبه ها را درک نکرده، می تواند در آن شرکت نماید.
س 105_ آیا کسی که به رکوع رکعت دوم نماز جمعه رسیده، می تواند در آن شرکت جوید؟
ج_ اگر کسی به رکعت دوم برسد کافی می باشد و پس از سلام امام جمعه، رکعت دوم را خودش می خواند و نماز جمعه او صحیح است.