یک شنبه دوم آبانماه سال 1395 خورشیدی
  پخش زنــــده  
  معرفی کتــــاب  
 کتاب « امیر مؤمنان علی علیه السلام خورشیدی در افق بشریت» از تألیفات فقیه عالی قدر حضرت آیة الله حاج سید محمد حسینی شیرازی دام ظله العالی می باشد.این کتاب حاوی چندین گفتار پیرامون امیرالمؤمنین می باشد. از جمله این موارد می توان به آزادی از دیدگاه حضرت، عفو وگذشت،قضاوتها،ساده زیستی،مساوات،احترام به رأی دیگران،تعدد احزاب، بیت المال،حاکمیت حضرت وغیره اشاره کرد. امید است مورد عنایت حق تعالی و حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به بیت مرجع عالی قدر حضرت آیة الله سید صادق  شیرازی مراجعه نمایند.
  معرفی سایت  
  ویژه ها  
 
  کلام معصومین  
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم   : 

مَن أحَبَّ عَلیّاً في حَیاتِهِ و مَماتِهِ
کَتَبَ الله عَزَّ و جَلَّ لَهُ الأمنَ و الأمانَ
 
 
 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند:
 
کسی که امیرالمؤمنین علي علیه السلام را 
در زندگی وبعداز مرگ آن حضرت دوست داشته باشد
خداوند متعال امنیت دنیا و امان آخرت را برای او می نویسد.
 
امالی الصدوق583 
تقویم شیعه-محرم الحرام
  مسائل شرعی / نماز جماعت     ( دفعات مشاهده : 7346 )  
س 1_ نمازهای واجب را چگونه باید خواند؟
ج_ مستحب است نمازهای واجب، به ویژه نمازهای یومیه را با جماعت بخواند.
س 2_ با جماعت خواندن چه نمازهایی بیشتر سفارش شده است؟
ج_ در نماز صبح، مغرب و عشاء، بیشتر سفارش شده است.
س 3_ بر چه کسانی بیشتر سفارش شده که نمازها را به جماعت بخوانند؟
ج_ برای همسایه های مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می شنود، بیشتر سفارش شده است.
س 4_ در حدیث شریف، به جماعت خواندن نماز، چگونه توصیف شده است؟
ج_ در حدیث شریف است: « اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند، هر رکعت از نماز آنان، ثواب صد و پنجاه نماز دارد. اگر دو نفر اقتدا کنند، هر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هر چه بیشتر شوند، ثواب نماز بیشتر می شود تا به ده نفر برسند. عده آنان که از ده نفر گذشت، اگر تمام آسمان ها کاغذ، تمام دریاها مرکب، تمام درخت ها قلم و همه جن و انس و ملائک، نویسنده شوند، نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند».
س 5_ در چه صورتی حاضر نشدن به نماز جماعت جایز نیست؟
ج_ حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی به دین، جایز نیست و سزاوار نیست، انسان بدون عذر، نماز جماعت را ترک کند.
س 6_ برای این که نمازگزار نماز را با جماعت بخواند، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند.
س 7_ آیا نماز جماعت بهتر است یا نماز اول وقت که فرادا خوانده می شود؟
ج_ نماز جماعت، از نماز اول وقت که فرادا، یعنی تنها خوانده می شود، بهتر است.
س 8_ نماز جماعت مختصر بهتر است یا نماز فرادایی که طولانی باشد؟
ج_ نماز جماعتی که مختصر بخوانند، از نماز فرادای طولانی بهتر است.
س 9_ وقتی که نماز جماعت بر پا می شود کسی که نمازش را فرادا خوانده، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ وقتی که نماز جماعت بر پا می شود، مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده، دوباره با جماعت بخواند.
س 10_ اگر بعد فهمید نماز اولش باطل بوده، نماز دوم او چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نماز دوم او کافی است.
س 11_ آیا امام یا مأموم نمازی را که با جماعت خوانده اند، دوباره با جماعت بخوانند؟
ج_ اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی که با جماعت خوانده، دوباره با جماعت بخواند، اشکال ندارد.
س 12_ کسی که در نماز وسواس دارد و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسوسه راحت می شود، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ چنانچه وسوسه به حدی باشد که نماز را باطل می کند، باید نماز را با جماعت بخواند.
س 13_ آیا نماز جماعت با امر پدر و مادر، واجب می شود؟
ج_ اگر پدر یا مادر، به فرزند خود امر کنند نماز را با جماعت بخواند، نماز جماعت تنها با امر آنان واجب نمی شود.
س 14_ آیا نماز مستحب را می توان با جماعت خواند؟
ج_ {خیر} نماز مستحب را نمی شود با جماعت خواند.
س 15_ کدام نمازهای مستحبی را می توان با جماعت خواند؟
ج_ نماز « استسقاء » که برای آمدن باران می خوانند و همچنین نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است مانند نماز عید قربان که در زمان حضور معصوم علیه السلام واجب بوده و در زمان غیبت مستحب می باشد، می توان با جماعت خواند.
س 16_ موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند، آیا می توان هر یک از نمازهای یومیه را به او اقتدا کرد؟
ج_ موقعی که امام جماعت، نماز یومیه می خواند، هر کدام از نمازهای یومیه را می توان به او اقتدا کرد.
س 17_ اگر امام نماز یومیه اش را احتیاطاً دوباره بخواند، آیا می توان به او اقتدا کرد؟
ج_ اقتدا کردن به او اشکال ندارد.
س 18_ اگر امام جماعت، قضای نماز یومیه خود را بخواند، آیا می توان به او اقتدا کرد؟
ج_ {بله} می شود به او اقتدا کرد.
س 19_ اگر امام نماز قضای شخص دیگری را می خواند، آیا می توان به او اقتدا نمود؟
ج_ می شود به او اقتدا کرد.
س 20_ اگر امام نماز را احتیاطاً قضا کند یا احتیاطاً قضای نماز شخص دیگری را بخواند، آیا اقتدا به او اشکال دارد؟
ج_ اقتدا به او اشکال ندارد.
س 21_ اگر انسان نداند، نمازی که امام می خواند، نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب، آیا می توان به او اقتدا نمود؟
ج_ نمی توان به او اقتدا کند.
س 22_ اگر امام در محراب داخل دیوار باشد و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد، آیا کسانی که دو طرف محراب ایستاده اند و به جهت دیوار محراب، امام را نمی بینند، می توانند به او اقتدا کنند؟
ج_ نمی توانند اقتدا کنند.
س 23_ اگر به جهت درازی صف اول، کسانی که در دو طرف صف ایستاده اند و امام را نبینند، آیا می توانند به او اقتدا نمایند؟
ج_ می توانند اقتدا کنند.
س 24_ اگر بر اثر درازی یکی از صف های دیگر، کسانی که دو طرف آن ایستاده اند، صف جلوی خود را نبینند، آیا می توانند اقتدا کنند؟
ج_ می توانند اقتدا نمایند.
س 25_ اگر صف های جماعت تا درب مسجد برسد، حکم نماز کسی که مقابل درب پشت صف ایستاده چیست؟
ج_ نمازش صحیح است و همچنین نماز کسی که پشت سر او اقتدا می کنند، صحیح می باشد.
س 26_ حکم نماز کسانی که دو طرف او ایستاده اند و صف جلو را نمی بینند، چیست؟
ج_ خلاف احتیاط مستحب است.
س 27_ آیا کسی که پشت ستونی ایستاده که عریض است و مانع اتصال به صف جلو است، می تواند اقتدا نماید؟
ج_ کسی که پشت ستونی ایستاده که عریض است و مانع اتصال به صف جلو است، اگر از طرف راست یا چپ به سبب مأموم دیگر، به امام متصل نباشد، نمی تواند اقتدا کند.
س 28_ جای امام و مأموم چگونه باید باشد؟
ج_ جای ایستادن امام باید از جای مأموم، بلندتر از یک وجب نباشد ولی اگر مقدار کمی بلندتر باشد، اشکال ندارد.
س 29_ اگر زمین سراشیب باشد، نماز جماعت چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد که به آن زمین مسطح بگویند، مانعی ندارد.
س 30_ اگر جای مأموم، بلندتر از جای امام باشد، آیا نماز اشکال پیدا می کند؟
ج_ اگر جای مأموم، بلندتر از جای امام باشد، اشکال ندارد.
س 31_ اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، بچه ممیز فاصله شود، آیا می توان به آن نماز اقتدا کرد؟
ج_ اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد فاصله شود، چنانچه ندانند نماز او باطل است، می توانند اقتدا کنند.
س 32_ وقتی امام تکبیر گفت، صف های بعد، چه وظیفه ای دارند؟
ج_ بعد از تکبیر امام، اگر صف جلو آماده نماز هستند و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد، کسی که در صف بعد ایستاده می تواند تکبیر بگوید و لازم نیست صبر کند تا تکبیر شخص جلو او تمام شود.
س 33_ اگر بداند نماز یک صف از صف های جلو باطل است، آیا می توان در صف های بعد اقتدا نماید؟
ج_ در صف های بعد نمی تواند اقتدا کند.
س 34_ اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه، آیا می توانند اقتدا نماید؟
ج_ می تواند اقتدا نماید.
س 35_ هر گاه بداند نماز امام باطل است، آیا می توان به او اقتدا نمود؟
ج_ هر گاه بداند نماز امام باطل است، مثلاً بداند امام وضو ندارد، اگر چه خود امام متوجه نباشد، نمی توان به او اقتدا کند.
س 36_ اگر در بین نماز شک کند اقتدا کرده یا نه، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ چنانچه به وظیفه مأموم عمل می کند، مثلاً به حمد و سوره امام گوش می دهد، نماز جماعتش صحیح است. اگر چه بنا بر احتیاط مستحب نماز را به نیّت جماعت نخواند.
س 37_ اگر در جماعت مشغول کار می باشد که هم مأموم انجام می دهد و هم امام، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ اگر مشغول کاری باشد که هم وظیفه امام و هم وظیفه ماموم است، در رکوع یا سجده باشد، باید نماز را به نیّت جماعت انجام ندهد.
س 38_ آیا در نماز جماعت می توان نیت خود را به فرادا برگرداند؟
ج_ بنا بر احتیاط مستحب در بین نماز جماعت تا ناچار نشود، نیت فرادا نکند و بهتر بلکه بنا بر احتیاط، از اول قصد جدا شدن از جماعت در وسط نماز را نداشته باشد.
س 39_ اگر ماموم به جهت عذری یا بدون عذر، بعد از حمد و سوره امام نیت فرادا کند، آیا لازم است حمد و سوره را بخواند؟
ج_ لازم نیست حمد و سوره را بخواند.
س 40_ اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادا نماید، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ بنا بر احتیاط باید مقداری که امام نخوانده، بخواند.
س 41_ اگر مردد شود که نیت فرادا کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد نماز را با جماعت تمام کند، نماز او چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش صحیح است.
س 42_ اگر شک کند نیت فرادا کرده یا نه، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ باید بنا را بر این بگذارد که نیت فرادا نکرده است.
س 43_ اگر هنگامی که امام در رکوع است، اقتدا کند و به رکوع امام برسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ اگر چه ذکر امام تمام شده باشد، نمازش صحیح است و یک رکعت حساب می شود.
س 44_ اگر به مقداری در رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نماز او صحیح است.
س 45_ در این صورت آیا می تواند به جماعت ادامه دهد؟
ج_ نمی تواند به جماعت ادامه دهد، چه از ابتدا یقین داشته باشد که به رکوع امام می رسد و چه یقین نداشته باشد. گر چه در صورتی که یقین نداشته باشد، اعاده نماز اولی است.
س 46_ اگر هنگامی که امام در رکوع است، اقتدا کند و به رکوع خم شود و شک کند به رکوع امام رسیده یا نه، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش صحیح است.
س 47_ در این صورت جماعت او چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ جماعتش باطل است چه یقین داشته باشد به امام برسد و چه احتمال بدهد. گر چه در صورت احتمال، اگر نرسد احتیاط استحبابی اعاده نماز است.
س 48_ اگر هنگامی که امام در رکوع است، اقتدا کند و پیش از خم شدن به اندازه رکوع، امام سر از رکوع بردارد، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ می تواند بایستد و منتظر بماند تا امام برای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند و می تواند نیت فرادا کند.
س 49_ اگر برخاستن امام به قدری طول بکشد که نگویند این شخص، نماز جماعت می خواند، چه تکلیفی دارد؟
ج_ باید نیت فرادا نماید.
س 50_ اگر اول نماز یا بین حمد و سوره، اقتدا کند و پیش از رفتن به رکوع، امام سر از رکوع بردارد، نماز چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نماز او صحیح است.
س 51_ اگر موقعی برسد که امام مشغول دو سجده یا تشهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، چه تکلیفی دارد؟
ج_ باید بعد از نیت، تکبیرة الاحرام را در حالت قیام بجا آورد. سپس با امام به سجده رود و یا بنشیند و تشهد را با امام بخواند. ولی سلام نگوید و صبر کند تا امام، نماز را سلام بدهد و جایز است، صبر نکند و بعد بایستد و بدون آن که دوباره نیت کند یا تکبیر گوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اول نماز خود حساب نماید.
س 52_ آیا مأموم می تواند جلوتر از امام بایستد؟
ج_ مأموم نباید جلوتر از امام بایستد.
س 53_ آیا مأموم می تواند مساوی امام بایستد؟
ج_ اگر مساوی او بایستد، اشکال ندارد.
س 54_ اگر قد مأموم از امام بلندتر باشد، چگونه باید در جماعت بایستد؟
ج_ اگر قد او بلندتر از امام است، بنا بر احتیاط استحبابی طوری بایستد که در رکوع و سجود، جلوتر از امام نباشد.
س 55_ حکم وجود فاصله بین امام و مأموم چیست؟
ج_ در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود، فاصله نباشد و همچنین بین انسان و مأموم دیگری که انسان به سبب او، به امام متصل شده است.
س 56_ حکم وجود پرده بین زن و مرد در جماعت چیست؟
ج_ چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به سبب او به امام متصل شده است، پرده و مانند آن باشد، اشکال ندارد.
س 57_ اگر بعد از شروع نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به سبب او متصل به امام است، پرده یا چیز دیگری که پشت آن را نمی توان دید، فاصله شود، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش فرادا می شود.
س 58_ در چه صورت نمازش صحیح می باشد؟
ج_ چنانچه به وظیفه منفرد، یعنی کسی که نماز را تنها می خواند، عمل نماید، نمازش صحیح است.
س 59_ جای سجده مأموم و جای ایستادن امام چقدر فاصله باید داشته باشد؟
ج_ مستحب است بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام، بیشتر از یک قدم معمولی فاصله نباشد. نیز اگر انسان به سبب مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد، مستحب است، فاصله جای سجده اش از جای ایستادن او بیشتر از یک قدم معمولی نباشد.
س 60_ فاصله مأموم از کسانی که در طرف راست یا چپ او ایستاده اند، چقدر باید باشد؟
ج_ اگر مأموم به سبب کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، به امام متصل باشد و از طرف جلو به امام متصل نباشد، مستحب است با کسی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، بیشتر از یک قدم معمولی فاصله نداشته باشد.
س 61_ اگر در نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به سبب او به امام متصل است، فاصله زیادی پیدا شود، نماز چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نماز فرادا می شود و اگر به وظیفه منفرد عمل نماید، نمازش صحیح است.
س 62_ اگر نماز همه کسانی که در صفّ جلو هستند تمام شود، یا همه نیّت فرادا نمایند، نماز کسانی که در صف بعد ایستاده اند، چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نماز کسانی که در صف بعد هم ایستاده اند، فرادا می شود و اگر به وظیفه منفرد عمل نمایند، نمازشان صحیح است.
س 63_ اگر کسی در رکعت دوم اقتدا کند، آیا لازم است، حمد و سوره را بخواند؟
ج_ لازم نیست حمد و سوره را بخواند ولی قنوت و تشهد را با امام بخواند.
س 64_ اگر کسی در رکعت دوم نماز اقتدا کرد، نمازش را چگونه باید با امام ادامه دهد؟
ج_ بنا بر احتیاط هنگام خواندن تشهد، انگشتان دست و سینۀ پا را بر زمین بگذارد و زانوها را بلند و باید بعد از تشهد، برخیزد و حمد و سوره بخواند.
س 65_ اگر برای خواندن سوره وقت نداشت، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ اگر برای خواندن سوره وقت ندارد، نخواند و خود را به امام برساند.
س 66_ اگر برای حمد وقت ندارد، چه تکلیفی بر عهده دارد؟
ج_ اگر برای حمد وقت ندارد، باید حمد را کامل کند و پس از حمد، خود را به امام برساند و یا قصد فرادا نماید.
س 67_ اگر هنگامی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است، اقتدا کند، نمازش را چگونه با امام ادامه دهد؟
ج_ باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است، بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخیزد.
س 68_ چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، چگونه باید به وظیفه خود عمل کند؟
ج_ چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، یک مرتبه بگوید و در رکوع، خود را به امام برساند.
س 69_ اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند اگر اقتدا کند و حمد بخواند به رکوع نمی رسد، چگونه باید به وظیفه خود عمل کند؟
ج_ بنا بر احتیاط واجب، باید صبر کند تا امام به رکوع رود، سپس اقتدا نماید.
س 70_ اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ باید حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و خود را به امام برساند.
س 71_ کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرده و می داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی رسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ چنانچه عمداً سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد، نمازش فرادا می شود و اگر به وظیفه منفرد عمل نماید، نمازش صحیح است.
س 72_ کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرده و اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می رسد چه وظیفه ای دارد؟
ج_ بنا بر احتیاط واجب، سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده، تمام نماید.
س 73_ کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرد و یقین دارد اگر سوره بخواند به رکوع امام می رسد، چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش صحیح است.
س 74_ اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند در کدام رکعت است، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ می تواند اقتدا کند ولی باید حمد و سوره، را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد امام رکعت اول یا دوم بوده، نمازش صحیح است.
س 75_ اگر نمازگزار به خیال اینکه امام، در رکعت اول یا دوم است، حمد و سوره نخواند و بعد از رکوع بفهمد در رکعت سوم یا چهارم بوده، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش صحیح است.
س 76_ اگر پیش از رکوع بفهمد، چه تکلیفی دارد؟
ج_ باید حمد و سوره را بخواند.
س 77_ اگر وقت نداشت، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ اگر وقت ندارد فقط حمد بخواند و در رکوع خود را به امام برساند.
س 78_ اگر به خیال اینکه امام در رکعت سوم یا چهارم است، حمد و سوره بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد در رکعت اول یا دوم بوده، نمازش چه حکمی پیدا می کند؟
ج_ نمازش صحیح است و اگر بین حمد و سوره بفهمد، لازم نیست آن را تمام کند.
س 79_ اگر موقعی که مشغول نماز مستحب است، جماعت بر پا شود، آیا نمازگزار می تواند نماز مستحبی را قطع کند؟
ج_ اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است، جماعت بر پا شود، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رسد، مستحب است نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود بلکه حتی اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول می رسد، مستحب است به همین دستور رفتار نماید.
س 80_ اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است، جماعت بر پا شود، چنانچه به رکوع سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رسد، چه وظیفه ای دارد؟
ج_ مستحب است به نیّت نماز مستحب، نماز را دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند.
س 81_ کسی که یک رکعت از امام عقب مانده چه وظیفه ای دارد؟
ج_ مستحب است وقتی امام تشهد رکعت آخر را می خواند، انگشتان دست و سینۀ پا را بر زمین بگذارد، زانوها را بلند نگه دارد و تشهّد را با امام بخواند و هنگام سلام امام، ذکر بگوید و سپس برخیزد و نماز را تمام کند.
شرایط امام جماعت
س 83_ امام جماعت دارای چه شرایطی باید باشد؟
ج_ امام جماعت، باید بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، عادل و حلال زاده باشد و نماز را صحیح بخواند.
س 84_ اگر مأموم مرد است، آیا باید امام نیز مرد باشد؟
ج_ اگر مأموم مرد است، امام او نیز باید مرد باشد.
س 85_ آیا بچه ممیز می تواند به بچه ممیز دیگری اقتدا کند؟
ج_ اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر، مانعی ندارد.
س 86_ امام جماعتی را که عادل می دانسته، اگر شک کند بر عدالت باقی است یا نه، آیا می تواند به او اقتدا کند؟
ج_ می تواند به او اقتدا نماید.
س 87_ کسی که ایستاده نماز می خواند، آیا می تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند؟
ج_ نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند.
س 88_ کسی که نشسته نماز می خواند آیا می تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند؟
ج_ نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا کند.
س 89_ اگر امام جماعت به جهت عذری یا لباس نجس یا با تیمم و یا با وضوی جبیره نماز بخواند، آیا می شود به او اقتدا کرد؟
ج_ می شود به او اقتدا کرد.
س 90_ اگر امام جماعت مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند، آیا می شود به او اقتدا کرد؟
ج_ می شود به او اقتدا کرد.
س 91_ آیا زن مستحاضه می تواند امام جماعت زنی که مستحاضه نیست قرار گیرد؟
ج_ زنی که مستحاضه نیست، می تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید.
س 92_ کسی که بیماری خوره یا پیسی دارد آیا می تواند امام جماعت شود؟
ج_ بنا بر احتیاط مستحب، کسی که بیماری خوره یا پیسی دارد، امام جماعت نشود.
احکام نماز جماعت
س 93_ هنگامي که شخصي به جماعت مي ايستد آيا لازم است امام جماعت را تعيين کند؟
ج_ موقعي که مأموم نيت مي کند، بايد امام جماعت را معين نمايد. ولي دانستن اسم او لازم نيست. مثلا اگر نيت کند: اقتدا مي کنم به امام حاضر، نمازش صحيح است.
س 94_ مأموم چه چيزهايي را بايد در نماز، خودش بخواند؟
ج_ مأموم بايد غير از حمد و سوره همه نماز را خودش بخواند.
س 95_ در چه صورت، حمد و سوره را نيز بايد خواند؟
ج_ اگر رکعت اول يا دوم او، رکعت سوم يا چهارم امام باشد، بايد حمد و سوره را نيز بخواند.
س 96_ در چه صورت مستحب است حمد و سوره را بخواند؟
ج_ اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح، مغرب و عشاء صداي حمد و سوره امام را بشنود، اگر چه کلمه ها را تشخيص ندهد، بايد حمد و سوره نخواند و اگر صداي امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند. ولي بايد آهسته بخواند و چنانچه سهواً بلند بخواند، اشکال ندارد.
س 97_ اگر مأموم، بعضي از کلمه هاي حمد و سوره امام را بشنود، چه وظيفه اي دارد؟
ج_ بنا بر احتياط واجب، حمد و سوره نخواند.
س 98_ اگر امام، سهواً حمد و سوره بخواند، يا خيال کند صدايي که مي شنود، صداي امام نيست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صداي امام بوده، نمازش چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ نمازش صحيح است.
س 99_ اگر شک کند صداي امام را مي شنود يا نه، يا صدايي بشنود و نداند صداي امام است يا صداي ديگري چه وظيفه اي دارد؟
ج_ مي تواند حمد و سوره بخواند.
س 100_ در نماز ظهر و عصر و در رکعت اول و دوم آن، مأموم چه وظيفه اي دارد؟
ج_ بنا بر احتياط مستحب، بايد مأموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره، نخواند و مستحب است به جاي آن ذکر بگويد.
س 101_ مأموم نسبت به گفتن تکبيرة الاحرام، چه تکليفي دارد؟
ج_ مأموم نبايد تکبيرةالاحرام را پيش از امام بگويد، بلکه بنا بر احتياط مستحب، تا تکبير امام تمام نشده، تکبير نگويد.
س 102_ آيا مأموم مي تواند پيش از امام سلام بگويد؟
ج_ واجب نيست مأموم پيش از امام سلام نگويد.
س 103_ چنانچه مأموم عمداً پيش از امام سلام دهد، نمازش چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ نمازش صحيح است و لازم نيست دوباره با امام سلام دهد. اما اگر پيش از امام سلام گفت، ثوابش کم مي شود.
س 104_ اگر مأموم غير از تکبيرة الاحرام و سلام، چيزهايي ديگر نماز را پيش از امام بگويد، نمازش آيا مشکلي پيدا مي کند؟
ج_ اشکال ندارد، ولي اگر آنها را از امام بشنود، يا بداند امام چه وقت مي گويد، بنا بر احتياط مستحب پيش از امام نگويد.
س 105_ مأموم، غير از آن چه در نماز خوانده مي شود، چه وظيفه اي دارد؟
ج_ مأموم بايد غير از آن چه در نماز خوانده مي شود، کارهاي ديگر آن مانند رکوع و سجود را با امام يا کمي بعد از امام بجا آورد.
س 106_ اگر عمداً پيش از امام يا مدت زيادي بعد از امام انجام داد، نمازش چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ جماعتش باطل مي شود، ولي نمازش صحيح است.
س 107_ اگر سهواً پيش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه امام در رکوع باشد، چه وظيفه اي دارد؟
ج_ چنانچه در رکوع باشد، بايد به رکوع برگردد و با امام سر بردارد.
س 108_ در اين صورت که زياد شدن رکوع که رکن است، آيا نماز را باطل نمي کند؟
ج_ نماز را باطل نمي کند.
س 109_ اگر به رکوع «پيش از رسيدن به رکوع، امام سر بر دارد» نمازش چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ نمازش مشکل است. پس احتياط واجب اين است که نماز را تمام کند، سپس آن را اعاده نمايد.
س 110_ اگر اشتباهاً سر بر دارد و ببيند امام در سجده است، چه وظيفه اي دارد؟
ج_ بايد به سجده برگردد.
س 111_ چنانچه در هر دو سجده، اين گونه نشود، نمازش چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ براي زياد شدن دو سجده که رکن است، نمازش باطل نمي شود.
س 112_ کسي که اشتباهاً پيش از امام، سر از سجده برداشته، اگر به سجده برگردد و هنوز به سجده نرسيده، امام سر بر دارد، نماز چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ نمازش صحيح است ولي اگر در هر دو سجده چنين شود، صحت آن بعيد نيست.
س 113_ اگر مأموم اشتباهاً سر از رکوع يا سجده بر دارد و سهواً به خيال اين که به امام نمي رسد، به رکوع يا سجده نرود نمازش چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ نمازش صحيح است.
س 114_ اگر سر از سجده بر دارد و ببيند امام در سجده است، چه وظيفه اي دارد؟
ج_ چنانچه به خيال اين که سجده اول امام دست و به قصد اين که با امام متابعت کند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده، سجده دوم او حساب مي شود و اگر به خيال اين که سجده دوم امام است، به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده، بايد به قصد اين که با امام سجده کند، آن سجده را رها کند و دوباره با امام به سجده رود.
س 115_ اگر سهواً پيش از امام به رکوع رود که اگر سر بر دارد به مقداري از قرائت امام مي رسد، چه وظيفه اي دارد؟
ج_ بايد برگردد و با امام به رکوع رود و لازم نيست نماز را اعاده کند.
س 116_ اگر عمداً برنگردد، چه تکليفي بر عهده اوست؟
ج_ بنا بر احتياط مستحب نماز را تمام کند و دوباره بخواند.
س 117_ اگر سهواً پيش از امام به رکوع رود که اگر برگردد، به چيزي از قرائت امام نمي رسد نماز چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ در صورتي که صبر کند تا امام به او برسد، نمازش صحيح است و همچنين اگر به قصد اين که با امام نماز بخواند سر بر دارد و با امام به رکوع رود، نمازش صحيح است.
س 118_ اگر سهواً پيش از امام به سجده رود، اگر صبر کند تا امام به او برسد، نمازش چه حکمي پيدا مي کند؟
ج_ نمازش صحيح است و همچنين اگر به قصد اين که با امام نماز بخواند سر بر دارد و با امام به سجده رود، نمازش صحيح است.
س 119_ اگر امام در رکعتي که قنوت ندارد، اشتباهاً قنوت بخواند يا در رکعتي که تشهد ندارد، اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود، مأموم چه وظيفه اي دارد؟
ج_ مأموم نبايد قنوت و تشهد بخواند ولي نمي تواند پيش از امام به رکوع رود، يا پيش از ايستادن امام بايستد، بلکه بايد صبر کند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقيه نماز را با او بخواند.
مستحبات نماز جماعت
س 120_ اگر مأموم مرد بود، مستحب است کدام طرف امام بايستد؟
ج_ مستحب است طرف راست امام بايستد.
س 121_ اگر زن بود، مستحب است کدام طرف امام بايستد؟
ج_ اگر يک زن باشد، مستحب است در طرف راست امام طوري بايستد که جاي سجده اش، مساوي زانو يا قدم امام باشد.
س 122_ اگر مأمومين يک مرد و يک زن، يا يک مرد و چند زن باشند، مستحب است به چه نحوي بايستند؟
ج_ مستحب است، مرد طرف راست امام و باقي پشت سر امام بايستند.
س 123_ اگر مأمومين چند زن و چند مرد بودند، چگونه بايستند؟
ج_ بهتر است که در رديف يکديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد.
س 124_ مستحب است امام در کدام قسمت صف بايستد؟
ج_ مستحب است امام در وسط صف بايستد و اهل علم، کمال و تقوا در صف اول بايستند.
س 125_ صف هاي جماعت بايد به چه نحوي باشند؟
ج_ مستحب است صف هاي جماعت، منظم باشد و بين کساني که در يک صف ايستاده اند، فاصله نباشد و شانه آنها در رديف يکديگر باشد.
س 126_ بعد از گفتن «قد قامت الصلاة» توسط امام، مأمومين چه وظيفه اي دارند؟
ج_ مستحب است بعد از گفتن «قد قامت الصلاة» مأمومين برخيزند.
س 127_ امام در هنگام اقامه نماز جماعت چه وظيفه اي نسبت به مأمومين دارد؟
ج_ مستحب است امام جماعت، حال مأمومين را که از ديگران ضعيف تر است، رعايت کند و قنوت، رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کساني که به او اقتدا کرده اند به طولاني شدن نماز مايل هستند.
س 128_ در هنگام خواندن حمد و سوره و ذکرها چه وظيفه اي دارد؟
ج_ مستحب است امام جماعت، در حمد و سوره و ذکرهايي که بلند مي خواند، صداي خود را مقداري بلند کند که ديگران بشنوند. ولي بيش از اندازه صدا را بلند نکند.
س 129_ اگر امام در رکوع بفهمد کسي تازه رسيده و مي خواهد اقتدا کند، چه وظيفه اي دارند؟
ج_ مستحب است رکوع را دو برابر هميشه، طول بدهد و بعد برخيزد، اگر چه بفهمد شخص ديگري نيز، براي اقتدا وارد شده است.
مکروهات نماز جماعت
س 130_ در چه صورتي مکروه است انسان تنها بايستد؟
ج_ اگر در صف هاي جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بايستد.
س 131_ مأموم ذکرهاي نماز را چگونه بايد بگويد؟
ج_ مکروه است مأموم، ذکرهاي نماز را طوري بگويد که امام بشنود.
س 132_ آيا اقتداي مسافر به مسافر اشکال دارد؟
ج_ مسافري که نماز ظهر، عصر و عشا را دو رکعت مي خواند، مکروه است در اين نمازها به کسي که مسافر نيست اقتدا کند.
س 133_ کسي که مسافر نيست آيا مي تواند به مسافر اقتدا کند؟
ج_ کسي که مسافر نيست مکروه است، در اين نمازها به مسافر اقتدا کند.