چهارشنبه پنجم آبانماه سال 1395 خورشیدی
  پخش زنــــده  
  معرفی کتــــاب  
 کتاب « امیر مؤمنان علی علیه السلام خورشیدی در افق بشریت» از تألیفات فقیه عالی قدر حضرت آیة الله حاج سید محمد حسینی شیرازی دام ظله العالی می باشد.این کتاب حاوی چندین گفتار پیرامون امیرالمؤمنین می باشد. از جمله این موارد می توان به آزادی از دیدگاه حضرت، عفو وگذشت،قضاوتها،ساده زیستی،مساوات،احترام به رأی دیگران،تعدد احزاب، بیت المال،حاکمیت حضرت وغیره اشاره کرد. امید است مورد عنایت حق تعالی و حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به بیت مرجع عالی قدر حضرت آیة الله سید صادق  شیرازی مراجعه نمایند.
  معرفی سایت  
  ویژه ها  
 
  کلام معصومین  
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم   : 

مَن أحَبَّ عَلیّاً في حَیاتِهِ و مَماتِهِ
کَتَبَ الله عَزَّ و جَلَّ لَهُ الأمنَ و الأمانَ
 
 
 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند:
 
کسی که امیرالمؤمنین علي علیه السلام را 
در زندگی وبعداز مرگ آن حضرت دوست داشته باشد
خداوند متعال امنیت دنیا و امان آخرت را برای او می نویسد.
 
امالی الصدوق583 
تقویم شیعه-محرم الحرام
  مسائل شرعی / احكام خوردنیها و آشامیدنیها     ( دفعات مشاهده : 3994 )  
سوال1_ آیا خوردن گوشت مرغی كه مانندشاهین چنگال دارد، حلال است؟
جواب _ خیر، حرام است.
س 2_ آیا خوردن گوشت پرستو حلال است؟
ج _ حلال است.
س 3_ آیا خوردن گوشت هدهد، اشكال دارد؟
ج _ كراهت دارد.
س 4_ اگر چیزی كه روح دارد و از حیوان زنده جدا شده را می توان خورد؟
ج _ اگر چیزی كه روح دارد، مثلاً دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می شود. 
س 5_ آیا تمام اجزاء حیوانات حلال گوشت را می توان خورد؟
ج _ خوردن پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام یا بنابر احتیاط واجب، ترك آن است: 1_ خون 2_ فضله 3_ نری 4_ فرج 5_ بچّه دان 6_ غُدد ( دشول ) 7_ تخم (دنبلان) 8_ چیزی كه در مغز كله است و به شكل نخود می باشد.
9_ مغز حرام كه میان تیرۀ پشت سر است  10_ پی كه دو طرف تیرۀ پشت است 11_ زهره دان 12_ سپرز ( طحال )
13_ بول دان ( مثانه ) 14_ حدقۀ چشم 15- چیزی كه میان سم است و « ذات الاشاجع » نام دارد.
س 6_ آیا خوردن سر گین، بول حیوان، آب دماغ حلال است؟
 ج _ خوردن سر گین، بول حیوان، آب دماغ و چیزهای خبیث د‍یگری كه طبیعت انسان از آن متنفر است، حرام می باشد.
س 7_ اگر چیزهای خبیث و غیره پاك باشد، آیا می توان خورد؟
ج _ اگر پاك باشد و مقداری از آن طوری با چیز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب  شود، خوردن آن اشكال ندارد.
س 8_ آیا خوردن خاك حلال است؟
ج _ خوردن خاك حرام است، ولی خوردن كمی از تربت سیّد الشهداء علیه السلام برای شفا و خوردن گِل داغستان و ِگل ارمنی برای معالجه، اشكال ندارد.
س 9_ آیا فرو بردن آب بینی و خلط سینه كه در دهان آمده، اشكال دارد؟
ج _ فرو بردن آن حرام نیست، گر چه احوط استحبابی ترك آن است.
س 10_ آیا فرو بردن غذایی كه موقع خلال كردن، از لای دندان بیرون می آید، اشكال دارد؟
ج _ خیر، اشكال ندارد.
س 11_ آیا خوردن چیزی كه برای انسان، ضرر دارد، جایز است؟
ج _ خوردن چیزی كه برای انسان، ضرر زیاد دارد حرام است.
س 12_ آیا خوردن گوشت اسب، قاطر و الاغ جایز است؟
ج _ خوردن آن مكروه است.
س 13_ اگر كسی با آنها نزدیكی نماید، چه باید بكنند؟
ج _ خوردن گوشت آنها حرام می شود و باید آن را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند.
س 14_ اگر كسی با حیوان حلال گوشتی، مانند گاو وگوسفند نزدیكی كند، حكم آن چیست؟
ج _ بول و سر گین آن نجس می شود و آشامیدن شیر آن نیز حرام است و باید فوراً آن حیوان را بكشند، سپس بسوزانند و كسی كه با آن نزدیكی كرده، پول آن را به صاحبش بدهد.
س 15_ آیا آشامیدن شراب، جایز است؟
ج _ آشامیدن شراب، حرام و در روایات، بزرگترین گناه شمرده شده است.
س 16_ اگر كسی آشامیدن شراب را حلال بداند، حكم آن چیست؟
ج _ اگر كسی آن را حلال بداند چنانچه موجب تكذیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شود در حكم كافر است.
س 17_ فرمایش امام صادق علیه السلام در مورد شراب چیست؟
ج _ حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: « شراب ریشۀ بدیها و منشأ گناهان است كسی كه شراب می خورد عقل خود را از دست می دهد، در آن موقع خدا را نمی شناسد، از هیچ گناهی باک ندارد، احترام هیچ كس را نگه نمی دارد، حق خویشان نزدیك را رعایت نمی كند، از پلیدی آشكار رو نمی گرداند، روح ایمان و خدا شناسی از او بیرون می رود، روح خبیثی كه از رحمت خدا دور است در او می ماند، خدا، فرشتگان، پیامبران و مومنین او را لعنت می كنند، تا چهل روز نماز او قبول نمی شود، روز قیامت روی او سیاه است، زبان از دهانش بیرون می آید، آب دهان او به سینه اش می ریزد و فریاد تشنگی او بلند است ».
س18_ آیا نشستن بر سر سفره ای كه در آن شراب می خورند، جایز است؟
 ج _ اگر انسان یكی از آنان حساب شود، حرام می باشد و خوردن چیزی از آن سفره نیز حرام است.
س 19_ آیا مسلمان باید به مسلمان دیگری كه نزدیك است از گرسنگی و تشنگی بمیرد، آب ونان بدهد؟
ج _ بر هر مسلمان واجب است، مسلمان دیگری كه نزدیك است از گرسنگی و تشنگی بمیرد، آب ونان داده و او را از مرگ نجات دهد.
مستحبات غذا خوردن
س 20_ مستحبات غذا خوردن چیست؟
ج _ چند چیز در غذا خوردن مستحب است.
1_ هر دو دست را پیش از غذا بشوید. 2_بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشك كند. 3_ میزبان پیش از همه، به غذا خوردن شروع كند و بعد از همه دست بكشد. 4_ اوّل غذا « بسم الله » بگوید، ولّی اگر سر یك سفره، چند نوع غذا باشد، در وقت خوردن هر نوع از آن، گفتن « بسم الله » مستحب است. 5_ با دست راست غذا بخورد. 6_ با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. 7_ اگر چند نفر سر یك سفره نشسته اند، هر یك از غذای جلوی خود بخورد. 8_ لقمه را كوچك بردارد. 9_ سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد 10_ غذا را خوب بجود. 11_ بعد از غذا خداوند را شكر كند. 12_ انگشتها را بلیسد. 13_ بعد از غذا خلال نماید، ولی با چوب انار، چوب ریحان، نی و برگ درخت خرما خلال نكند. 14_ آنچه بیرون سفره می ریزد جمع كند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب است آنچه می ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.15_ اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و بین روز یا شب غذا نخورد. 16_ بعد از خوردن غذا بر پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. 17_ قبل و بعد از غذا نمك بخورد. 18_ میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.
مكروهات غذا خوردن
س 21_ مكروهات غذا خوردن كدام است؟
ج _ چند چیز در غذا خوردن مكروه است:
1_ در حال سیری غذا خوردن. 2_ زیاد خوردن. در روایت است: خدا بیشتر از هر چیز از شكم پر بدش می آید. 3_ نگاه كردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن. 4_ خوردن غذای گرم. 5_ دمیدن در چیزی كه می خورد یا می آشامد. 6_ پاره كردن نان با كارد. 7_ گذاشتن نان ‍زیر ظرف غذا. 8_ پاك كردن گوشتی كه به استخوان چسبیده، طوری كه چیزی در آن نماند. 9_ پوست کندن میوه هایی كه می توان با پوست خورد. 10_ دور انداختن میوه، پیش از خوردن كامل آن. 
 مستحبات آشامیدن آب
س 22_ مستحبات آشامیدن آب كدام است؟
ج _ در آشامیدن آب چند چیز مستحب است:
1_ آب را به طور مكیدن بیا شامد. 2_ در روز ایستاده آب بیا شامد. 3_ پیش از آشامیدن آب « بسم الله » و بعد از آن « الحمد الله » بگوید. 4_ به سه نفس آب بیاشامد. 5_ از روی میل آب بیا شامد.6_ بعد از آشامیدن آب، حضرت ابا عبد الله الحسین علیهم السلام و اهل بیت مظلوم ایشان علیهم السلام را یاد كرده و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید.
مكروهات آشامیدن آب
س 23_ مكروهات آشامیدن آب چیست؟
ج _ زیاد آشامیدن آب، آشامیدن آن بعد از غذای چرب و در شب در حال ایستاده مكروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شكستۀ ظرف و دستۀ آن مكروه می باشد.