دوشنبه سوم آبانماه سال 1395 خورشیدی
  پخش زنــــده  
  معرفی کتــــاب  
 کتاب « امیر مؤمنان علی علیه السلام خورشیدی در افق بشریت» از تألیفات فقیه عالی قدر حضرت آیة الله حاج سید محمد حسینی شیرازی دام ظله العالی می باشد.این کتاب حاوی چندین گفتار پیرامون امیرالمؤمنین می باشد. از جمله این موارد می توان به آزادی از دیدگاه حضرت، عفو وگذشت،قضاوتها،ساده زیستی،مساوات،احترام به رأی دیگران،تعدد احزاب، بیت المال،حاکمیت حضرت وغیره اشاره کرد. امید است مورد عنایت حق تعالی و حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند به بیت مرجع عالی قدر حضرت آیة الله سید صادق  شیرازی مراجعه نمایند.
  معرفی سایت  
  ویژه ها  
 
  کلام معصومین  
قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم   : 

مَن أحَبَّ عَلیّاً في حَیاتِهِ و مَماتِهِ
کَتَبَ الله عَزَّ و جَلَّ لَهُ الأمنَ و الأمانَ
 
 
 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرمایند:
 
کسی که امیرالمؤمنین علي علیه السلام را 
در زندگی وبعداز مرگ آن حضرت دوست داشته باشد
خداوند متعال امنیت دنیا و امان آخرت را برای او می نویسد.
 
امالی الصدوق583 
تقویم شیعه-محرم الحرام
  مسائل شرعی / احكام نذر و عهد     ( دفعات مشاهده : 2455 )  
سؤال 1_ نذر به چه معنی است؟
جواب _ نذر یعنی انسان، بر خود واجب كند كار خیری را برای خدا بجا آورد. یا كاری كه نكردن آن بهتر است برای خدا ترك نماید.
س 2_ آیا در نذر باید صیغه خوانده شود؟
ج _ در نذر باید صیغه خوانده شود، یعنی آنچه را كه نذر كرده همراه نام خدا به زبان جار‍ی كند و لازم نیست به عربی بخواند، پس اگر بگوید: چنانچه بیمار‍ی من خوب شود، بر من است كه برای خدا ده تومان به فقیر بدهم، نذر او صحیح است.
س 3_ آیا نذر كننده باید شرایطی داشته باشد؟
ج _ نذر كننده باید بالغ و عاقل باشد و با اختیار و قصد خود نذر كند، بنابراین نذر كسی که او را مجبور كرده اند، یا بر اثر عصبانی شدن بی اختیار نذر كرده صحیح نیست.
س 4_ اگر سفیهی نذر كند، آیا نذر او صحیح است؟
ج _ سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده صرف می كند اگر مثلاً نذر كند، چیزی به فقیر بدهد، صحیح نیست.
س 5_ اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگیری نماید، آیا زن می تواند نذر كند؟
ج _ زن نمی تواند نذر كند و اگر با جلوگیری شوهر، نذر كند نذر او باطل است. گر چه در صورت عدم منافات حق شرعی زوج یا نذر زن در مال خود مساله بنابر احتیاط است.
س 6_ اگر زن با اجازۀ شوهر نذر كند، آیا شوهر می تواند نذر او را بر هم بزند؟
ج _ شوهر نمی تواند نذر او را بر هم بزند، یا او را از عمل كردن به نذر باز دارد.
س 7_ اگر فرزند با اجازۀ پدر نذر كند، چه باید بكند؟
 ج _باید به آن نذر عمل نماید.
س 8_ اگر بدون اجازۀ پدر نذر كند، چه باید بكند؟
ج _ بنابر احتیاط عمل كردن به آن نذر واجب است، مگر پدر نذر او را باز كند و همچنین اگر شوهر نذر زن را باز كند.
س 9_ اگر انسان كاری را نذر كند كه انجام آن ، برایش ممكن نباشد، آیا نذر او صحیح است؟
ج _ انسان می تواند كاری را نذر كند كه انجام آن، برایش ممكن باشد، بنابراین كسی كه نمی تواند پیاده به كربلای معّلا برود، اگر نذر كند پیاده برود، نذر او صحیح نیست.
س 10 _ اگر نذر كند كه كار مكروه یا حرام انجام دهد، آیا نذر او صحیح است؟
ج _ نذر او صحیح نیست
س 11_ اگر نذر كند كه كار واجب یا مستحبی را ترك كند، آیا نذر او صحیح است؟
ج _ نذر او صحیح نیست.
س 12_ اگر نذر كند كار مباهی انجام دهد یا ترك نماید،آیا نذر او صحیح است؟
ج _ چنانچه شرعاً بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست. و اگر انجام آن از هر جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلاً نذر كند غذایی بخورد كه برای عبادت نیرو بگیرد، نذر او صحیح است. و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر كند آن را ترك نماید، مثلاً برای اینكه دخانیات مضّر است، نذر كند آن را استعمال نكند، نذر اوصحیح می باشد.
س 13_ اگر نذر كند نماز واجب خود را در جایی بخواند كه بخودی خود، ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، آیا نذر او صحیح است؟
ج _ اگر مثلاً نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از هر جهتی بهتر باشد، مثلاً بر اثر خلوت بودن، انسان حضور قلب پیدا می كند، نذر او صحیح است.
س 14_ اگر نذر كند عملی را انجام دهد، چه طور باید عمل كند؟
ج_ باید همان طور كه نذر كرده بجا آورد.
س 15_ اگر نذر كند روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد و یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد، آیا كفایت می كند؟
ج _ خیر كفایت نمی كند.
س 16_ اگر نذر كند وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنكه خوب شود، صدقه بدهد، آیا كافی است؟
ج _ خیر، كافی نیست.
س 17_ اگر نذر كند كه روزه بگیرد، ولی وقت و مقدار آن را معّین نكند، چنانچه یك روز روزه بگیرد، آیا كافی است؟
ج _ بله، كافی است.
س 18_ اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معّین نكند، چنانچه یك نماز دو رکعتی بخواند، آیا كفایت می كند؟
ج _  بله كفایت می كند.
س 19_ اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معّین نكند، چگونه باید به نذر خود عمل كند؟
ج _ اگر چیزی بدهد كه بگویند صدقه داده، به نذر خود عمل كرده است.
س 20_ اگر نذر كند، كاری برای خدا بجا آورد، چطور آن را انجام دهد؟
ج _ در صورتی كه یك نماز یا یك روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.
س 21_ اگر نذر كند روز معّینی روزه بگیرد، چه باید بكند؟
ج _ باید همان روز، روزه بگیرد و سفر در آن روز مشكل است.
س 22_اگر بر اثر مسافرت روزه نگیرد، حكم آن چیست؟
ج _ بنابر احتیاط باید گذشته از قضای آن روزه كفّاره نیز بدهد یعنی: یك برده آزاد كند، یا ده فقیر سیر نماید یا آنان را بپو شاند.
س 23_ اگر نتواند كفّاره را بدهد، چه باید بكند؟
ج _ باید سه روز روزه بگیرد.
س 24_ اگر ناچار شود مسافرت كند، یا عذر دیگری مانند بیماری یا حیض برای او پیش آید، آیا باید كفّاره بدهد؟
ج _ خیر قضای تنها كافی است.
س 25_ اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نكند، چه باید بكند؟
ج _ باید به مقداری كه در مسأله پیش گفته شد، كفاره بدهد.
س 26_ اگر نذر كند تا وقت معّینی، عملی را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت، آیا می تواند آن عمل را بجا آورد؟
ج _ می تواند آن عمل را بجا آورد.
س 27_ اگر پیش از گذشتن وقت، از روی فراموشی یا ناچاری آن عمل را انجام دهد، حكم آن چیست؟
ج _ چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم لازم است كه تا آن وقت، آن عمل را بجا نیاورد.
س 28_ اگر پیش از رسیدن آن وقت، بدون عذر آن عمل را انجام دهد چه باید بكند؟
ج _ باید كفّاره بدهد.
س 29_ كسی كه نذر كرده عملی را ترك كند و وقتی برای آن معّین نكرده است اگر آن عمل راانجام داد، حكم آن چیست؟
ج _ اگر از روی فراموشی، یا ناچاری و یا ندانستن آن عمل را انجام دهد، كفّاره بر او واجب نیست، ولی بعداً هر وقت از روی اختیار آن را بجا آورد، بنابر احتیاط باید كفّاره بدهد.
س 30_ اگر نذر كند در هر هفته، روز معّینی، مثلاً روز جمعه روزه بگیرد، چنانچه یكی از جمعه ها، عید فطر یا عید قربان باشد یا در روز جمعه، عذر دیگری مانند حیض برای او پیدا شود، چه باید بكند؟
ج _ باید آن روز را روزه نگیرد و بنابر احتیاط قضای آن را بجا آورد.
س 31_ اگر نذر كند مقدار معّینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، حكم آن چیست؟
ج _ باید آن مقدار از مال او صدقه بدهند.
س 32_ اگر نذر كند به فقیر معّینی صدقه بدهد، آیا می تواند آن را به فقیردیگری بدهد؟
ج _نمی تواندآن را به فقیر دیگری بپردازد.
س 33_ اگرآن فقیر مورد نظر بمیرد، صدقه را بایدبه چه كسی بدهد؟
ج _ بنابر احتیاط واجب به ورثه ی او بدهد.
س 34_ اگر نذر كند به زیارت یكی از امامان معصوم علیهم السلام مثلاً به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگری برود، آیا كافی است؟
ج _ كافی نیست
س 35_ اگر بر اثر عذری نتواند آن امام را زیارت كند، آیا چیزی بر عهدۀ اوست؟
ج _ چیزی بر او واجب نیست.
 س 36_ كسی كه نذر كرده زیارت برود، ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر نكرده باشد، آیا لازم است آنها را انجام دهد؟
ج _ لازم نیست آنها را بجا آورد.
س 37_ اگر برای حرم یكی از امامان معصوم علیهم السلام یا امام زادگان، چیزی نذر كند، آن را باید در كجا مصرف كند؟
ج _ باید آن را در تعمیر، روشنایی، فرش حرم و مانند آن مصرف كند، یا به زائران و یا خادمان حرم بدهد.
س 38_ اگر برای خود امام علیه السلام نذر كند، چه باید بكند؟
  ج _ چنانچه مصرف معّینی را قصد كرده، باید برای همان مصرف كند و اگر مصرف معّینی را قصد نكرده، باید به فقرا و زوّار بدهد، یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه ی آن امام علیه السلام نماید و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده ای نذر كند.
س 39_ گوسفندی كه برای صدقه یا برای یكی از امامان علیهم السلام نذر كرده اند، اگر پیش از آنكه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچِه بیاورد آن شیر یا بچّه از آن كیست؟
ج _ مال كسی است كه نذر كرده، ولی پشم گوسفند و مقداری كه چاق می شود جزو نذر است.
س 40_ هر گاه نذر كند اگر بیمار او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملی را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پیش از نذر كردن، بیمار خوب شده، یا مسافر آمده است، آیا باید به نذر خود عمل كند؟
ج _ عمل به نذر لازم نیست.
س 41_ اگر پدر یا مادر نذر كند دختر خود را به سیّد شوهر دهد، بعد از آنكه دختر به سن تكلیف رسید، آیا باید به نذر عمل كنند؟
ج _ اختیار با خود دختر است و نذر آنان اعتبار ندارد.
س 42_ هر گاه با خدا عهد كند اگر به حاجت شرعی خود برسد، كار خیری را انجام دهد، بعد از آنكه حاجتش بر آورده شد، چه باید بكند؟
ج _ باید آن كار را انجام دهد.
س 43_ اگر بدون آنكه حاجتی داشته باشد، عهد كند عمل خیری را انجام دهد، آیا آن عمل را باید انجام بدهد؟
ج _ آن عمل بر او واجب می شود.
س 44_ آیا در عهد هم باید صیغه خوانده شود؟
ج _ در عهد نیز مانند نذر باید صیغه خوانده شود با همان كیفیتی كه در نذر گفته شد.
س 45_ كاری را كه عهد م‍ی كند انجام دهد، باید چگونه باشد؟
ج _ باید یا عبادت باشد مانند نماز واجب و مستحب، یا كاری باشد كه انجام آن بهتر از تركش است.
س 46_ اگر به عهد خود عمل نكند، چه باید بكند؟
ج _ باید كفّاره بدهد.
س 47_ كفارۀ عهد چیست؟
ج _ یك برده آزاد كند، یا ده فقیر را سیر نماید، یا آنان را بپوشاند.
س 48_ اگر نتوانست كفّاره بدهد، حكم آن چیست؟
ج _ باید سه روز، روزه بگیرد.